Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Undantagsförordningen om flexiblare sjukfrånvaro för tjänstemän vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen 12.3.

Finansministeriet
6.3.2020 15.01 | Publicerad på svenska 6.3.2020 kl. 15.21
Pressmeddelande

Flexibiliteten utökas på grund av smittsamma sjukdomen COVID-19 som orsakas av coronaviruset. Undantagsförordningen gäller bevisandet av sjukdom vid misstanke om virusinfektion.

”Vi har berett en tidsbestämd förordning om lindring för att bevisa en statstjänstemans sjukdom. Lindringen görs på grund av coronaviruset, men gäller i praktiken också fall av influensa. Förordningen avses träda i kraft den 13 mars och gälla till den 12 juni 2020", konstaterar understatssekreterare Päivi Nerg.

Lindringar i fråga om intyg för sjukfrånvaro

En tjänsteman kan ansöka om tjänstledighet på basis av misstänkt COVID19 -infektion som orsakats av coronaviruset för högst sju dygn genom ett skriftligt utlåtande av en läkare eller hälsovårdare. Utlåtandet kan ges på basis av ett telefonsamtal med tjänstemannen eller någon annan motsvarande kontakt. Om frånvaron varar högst fem dygn kan tjänstemannen bevisa sin sjukdom också på något annat sätt som arbetsgivaren godkänner. Särskilda anvisningar kommer att ges när det gäller tjänstemannens egen anmälan om sjukdom.

En sjukdom som varar längre än fem dygn ska i normala fal intygas med ett läkarintyg. Om sjukdomen varar högst tre dygn, kan tjänstemannen bevisa sjukdomen också på något annat sätt som arbetsgivaren godkänner.

Undantagsförordningen trädde i kraft den 13 mars. Undantagsförordningens giltighetstid förlängdes vid statsrådets allmänna sammanträde den 28 maj. Undantagsförordningen gäller enligt statsrådets beslut ända tills den 31 december 2020.

Ytterligare information:

Kati Virtanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30327, kati.virtanen(at)vm.fi

Miska Lautiainen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30212, miska.lautiainen(at).fi

Pressmeddelandet har uppdaretats den 29 maj kl. 10.10. En notering om att undantagsförordningens giltighetstid förlängts till utgången av 2020 har fogats till pressmeddelandet.

Undantagsförordningen trädde i kraft den 13 mars. Undantagsförordningens giltighetstid förlängdes vid statsrådets allmänna sammanträde den 28 maj. Undantagsförordningen gäller enligt statsrådets beslut ända tills den 31 december 2020. Pressmeddelandet har uppdaretats den 29 maj kl. 10.10. En notering om att undantagsförordningens giltighetstid förlängts till utgången av 2020 har fogats till pressmeddelandet.