Projektiasiantuntija Riina Rinta-aho, projektiasiantuntija Mette Vuola, neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, korkeakouluharjoittelija Minna Virsu:
Yhteinen arki ja yhteinen asiakas

29.11.2023 9.47
VM
Kuvassa vasemmalta oikealle Minna Virsu, Riina Rinta-aho, Mette Vuola ja Jaana Salmi
Lahdessa ja Lappeenrannassa avattiin valtion viranomaisten yhteiset palvelupisteet kesäkuussa 2023. Ne ovat osa valtiovarainministeriön palvelu- ja toimitilaverkkohanketta, jossa valtion käyntiasiointia kootaan yhteisiin palvelupisteisiin. Kyseessä on merkittävä toiminnan ja tilojen käyttöön liittyvä muutos sekä virastojen henkilöstölle että asiakkaille, kirjoittavat Riina Rinta-aho, Mette Vuola, Jaana Salmi ja Minna Virsu.

Ehdotuksia purettaviksi tai väljennettäviksi normeiksi voi jättää helmikuuhun asti

28.11.2023 14.54
VM
Nainen lukee lehteä.
Nyt on mahdollista jättää ideoita, ehdotuksia ja ajatuksia siitä, missä tehtävissä ja palveluissa kunnille voitaisiin antaa enemmän vapautta ja omaa harkintavaltaa keventämällä yksityiskohtaista sääntelyä. Myös kuntien sääntelyn uudistamisesta voi kertoa mielipiteensä.

Hallitus ehdottaa täydennyksiä vuoden 2024 talousarvioesitykseen

23.11.2023 14.01
VM VNK
Kuvassa teksti budjetti 2024 ja valtioneuvoston logo
Hallitus antoi torstaina 23. marraskuuta eduskunnalle esityksensä vuoden 2024 talousarvioesityksen täydentämisestä. Esitykseen sisältyy muun muassa Ukrainan tukemiseen sekä sote-siirtolaskelmaan ja kuntien valtionosuuksiin liittyviä ehdotuksia. Täydennysesityksessä tuloarvioita korotetaan 76 miljoonalla eurolla ja määrärahatarve pienenee 48 miljoonalla eurolla.

Valtiovarainministeri Riikka Purra:
Suomi on vaarassa joutua EU:n finanssipoliittiselle tarkkailuluokalle

23.11.2023 12.55
VM
Valtiovarainministeri Riikka Purra.
"Euroopan komission arvio vahvistaa, että Suomen julkisen talouden tilanne ei ole hyvä: alijäämä ylittää kolmen prosentin viitearvon ensi vuonna, ja velka jatkaa kasvamistaan", kirjoittaa valtiovarainministeri Riikka Purra.

Julkista taloutta vahvistavia lisätoimia selvittävä työryhmä asetettiin

21.11.2023 11.52
VM
Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksia julkista taloutta vahvistaviksi lisätoimiksi. Nämä ehdotukset voivat sisältää suoria säästötoimia, verotuksen muutoksia sekä rakenteellisia toimia työllisyyden edistämiseksi. Lisäksi työryhmä laatii ehdotuksen säännönmukaiseksi meno- ja rakennekartoitusprosessiksi ja sen käyttöönotoksi tukemaan julkisen talouden vahvistamistavoitteiden saavuttamista.

Julkaisuja

Uutiskirjeet

Julkaisemme ajankohtaista tietoa & uusia näkökulmia tarjoavia uutiskirjeitä muun muassa ICT:n, kuntakentän ja hallinnon kehittämisen ajankohtaisista teemoista.

Tilaa uutiskirjeitä

Taloudellinen katsaus, syksy 2023

Talous on pysähdyksissä vuonna 2023. Vuonna 2024 kasvua odotetaan tulevan 1,2 prosenttia ja 1,8 prosenttia vuonna 2025.

Taloudellinen katsaus, syksy 2023

Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus

Meno- ja rakennekartoituksen tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, mihin kohteisiin julkisia varoja tällä hetkellä käytetään.

Meno- ja rakennekartoitus

Tutustu myös

Valtion budjetti

Valtion budjetti

Tältä sivulta löydät tietoa valtion budjetin valmistelusta.

Budjetin valmistelu

Tutkibudjettia.fi

Tutkibudjettia.fi

Visuaalisessa ja vuorovaikutteisessa palvelussa voi kätevästi tutkia, millaisista tuloista ja menoista valtion budjetti koostuu.

Tutkibudjettia.fi

Kestävä kasvu

Kestävä kasvu

Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa uudistumista, tuottavuutta ja talouskasvua. Ohjelman rahoitus tulee pääosin EU:n elpymisvälineestä.

Kestävä kasvu

Rahanpesu.fi

Rahanpesu.fi

Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen –  tutustu sivustoon, jolle kokosimme tietoa aihepiiristä.

Rahanpesu.fi

Valtionavustukset

Valtionavustukset

Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia ja niillä avustetaan monenlaista toimintaa ja erilaisia hankkeita.

Valtionavustukset

Kuvapankki

Kuvapankki

Valtiovarainministeriön kuvapankki sisältää kuvia muun muassa ministeriön ylimmästä johdosta ja ministeriön tilaisuuksista.

Valtiovarainministeriön kuvapankki

Valtiolle.fi

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö uudistaa, ohjaa ja luo toimintaedellytyksiä taloudelle ja julkiselle hallinnolle. Visionamme on rakentaa tulevien sukupolvien taloudelle ja hyvinvoinnille vakaa perusta.

Lisätietoa valtiovarainministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista suurin osa on vero- ja tullihallinnon palveluksessa.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ministerit

Riikka Purra
Riikka Purra
Valtiovarainministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri