Kansliapäälliköt kirittävät vihreää siirtymää ja talouskasvua vauhdittavia uudistuksia, oikeudenmukaisuudesta huolehdittava keinovalikoimassa

6.2.2023 9.00
VNK
Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet yhteistä virkanäkemystä Suomen seuraavien kahden vaalikauden avainkysymyksistä. Raportissa pyritään nostamaan katse ajankohtaisista teemoista pidemmän aikavälin kysymyksiin. Maanantaina 6. helmikuuta julkistettu Mahdollisuudet Suomelle -asiakirja tarjoaa tietopohjaa kevään vaalikeskusteluihin ja hallitusohjelman valmisteluun.

Hyvinvointialueet saavat osan kertakorvauksesta jo keväällä 2023

2.2.2023 14.07
VM
Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaan hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitus korjataan vastaamaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietoja hyvinvointialuekohtaisella kertakorvauksella tammikuussa 2024. Hallitus esittää lain muuttamista niin, että kertakorvauksesta maksettaisiin 150 miljoonaa euroa etukäteen jo keväällä 2023.

Työryhmä selvittämään kotitalouksien taloudellista tilannetta

1.2.2023 13.18
VM
Valtiovarainministeriön asettama työryhmän tavoitteena on laatia selvitys kotitalouksien taloudellisesta tilanteesta vuonna 2023 alkavan eduskuntavaalikauden tarpeisiin. Selvityksessä tarkastellaan etenkin velkaantuneita kotitalouksia ja aiempaa korkeamman korkotason vaikutuksia.

Hallituspuolueet pääsivät sopuun lisätalousarviosta ja hyvinvointialueiden lisärahoituksesta

31.1.2023 8.00
VM
Lisätalousarvio.
Hallituspuolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen lisätalousarviosta ja hyvinvointialueiden lisärahoituksesta. Hyvinvointialueille esitetään kehysten puitteissa tälle vuodelle 500 miljoonan euron lisärahoitusta, josta 350 miljoonaa euroa olisi valtionavustusta ja 150 miljoonaa euroa kertaerän aikaistamista. Lisärahoitus maksetaan kevään 2023 aikana.

Työryhmä selvittämään toimenpiteitä talouskasvun edellytysten vahvistamiseksi

26.1.2023 14.47
VM
Talouskasvun vaimeus on heikentänyt taloudellisen hyvinvoinnin paranemisen edellytyksiä ja julkisen talouden tilaa Suomessa. Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää kevään 2023 hallitusneuvotteluihin mennessä mahdollisia toimia, joilla voitaisiin vauhdittaa talouskasvua kestävällä ja julkista taloutta vahvistavalla tavalla.

Julkaisuja

Uutiskirjeet

Julkaisemme ajankohtaista tietoa & uusia näkökulmia tarjoavia uutiskirjeitä mm. ICT:n, kuntakentän ja hallinnon kehittämisen ajankohtaisista teemoista.

Tilaa uutiskirjeitä

Taloudellinen katsaus, talvi 2022

Talous pienenee 0,2 prosenttia vuonna 2023 ja kasvaa 1,2 prosenttia vuonna 2024 ja 1,4 prosenttia vuonna 2025.

Taloudellinen katsaus, talvi 2022

Virkamiespuheenvuoro

Virkamiespuheenvuoro arvioi tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia.

Virkamiespuheenvuoro "Uudistuva ja kestävä Suomi"

Tutustu myös

Kestävä kasvu

Kestävä kasvu

Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa uudistumista, tuottavuutta ja talouskasvua. Ohjelman rahoitus tulee pääosin EU:n elpymisvälineestä.

Kestävä kasvu

Valtion budjetti

Valtion budjetti

Tältä sivulta löydät budjettiesitykseen vuodelle 2023.

Budjettiesitys 2023

Tutkibudjettia.fi

Tutkibudjettia.fi

Visuaalisessa ja vuorovaikutteisessa palvelussa voi kätevästi tutkia, millaisista tuloista ja menoista valtion budjetti koostuu.

Tutkibudjettia.fi

Rahanpesu.fi

Rahanpesu.fi

Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen –  tutustu sivustoon, jolle kokosimme tietoa aihepiiristä.

Rahanpesu.fi

Valtionavustukset

Valtionavustukset

Sivuille on koottu ajankohtaista tietoa valtionavustustoiminnan kehittämisestä.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen

Kuvapankki

Kuvapankki

Valtiovarainministeriön kuvapankki sisältää kuvia muun muassa ministeriön ylimmästä johdosta ja ministeriön tilaisuuksista.

Valtiovarainministeriön kuvapankki

Hallituksen esitykset ja päätökset

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö uudistaa, ohjaa ja luo toimintaedellytyksiä taloudelle ja julkiselle hallinnolle. Visionamme on rakentaa tulevien sukupolvien taloudelle ja hyvinvoinnille vakaa perusta.

Lisätietoa valtiovarainministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista suurin osa on vero- ja tullihallinnon palveluksessa.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ministerit

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Valtiovarainministeri
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kuntaministeri