Matalapalkkatyö Suomessa

Talousneuvoston tausta-aineistoksi tilattu raportti käsittelee matalapalkkaisen työn edellytyksistä Suomessa. Raportti sisältää kaksi itsenäistä, sisällöllisesti toisiaan täydentävää osaraporttia: Ohto Kannisen ja Petri Böckermanin laatimassa raportissa ”Matalapalkkatyön kysyntä ja tarjonta Suomessa” tarkastellaan viime vuosina toteutettujen matalapalkkaisen työn kysyntää tukevien vero- ja tukiuudistusten vaikutuksia sekä työn vastaanottamisen kannustimien kehitystä. Osmo Soininvaaran ja Juhana Vartiaisen raportti ”Lisää matalapalkkatyötä” tarkastelee matalapalkkaisen työn markkinoita Suomessa ja sisältää myös konkreettisia ehdotuksia heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyysasteen nostamiseksi.