Valtion virka- ja työehdot 2018-2020

Valtion virka- ja työehdot 2018–2020 -julkaisussa ovat keskeisimmät valtion virka- ja työsuhteisen henkilöstön palvelussuhteen ehtoja ja oikeusasemaa koskevat sopimukset, soveltamismääräykset ja -ohjeet sekä säädöslinkit.
Julkaisuun on otettu 9.3.2018 sopimuskaudelle 1.2.2018–31.3.2020 tehdyt valtion virka- ja työehtosopimukset.

Valtion työmarkkinalaitos

Kieliversiot: