Kreikka

Kreikan taloustilanne alkoi heikentyä vuonna 2009 ja kärjistyi valtion rahoituskriisiksi keväällä 2010. Kreikka ei enää saanut rahoitusta markkinoilta, vaan joutui tukeutumaan muiden euroalueen maiden apuun.

Kreikan ensimmäisen sopeutusohjelman tavoitteena oli lyhyellä aikavälillä tervehdyttää julkista taloutta ja palauttaa rahoitusjärjestelmän vakaus.

Heinäkuussa 2011 EU:n huippukokous eli Eurooppa-neuvosto päätti uudesta tukiohjelmasta. Samalla sovittiin, että Kreikan euromailta saamien lainojen ehtoja muutetaan, jotta maalla olisi paremmat edellytykset varmistaa pitkän aikavälin velkakestävyys. Esimerkiksi korkoa alennettiin ja laina-aika pidennettiin 15–30 vuoteen. Lisäksi sovittiin järjestelyistä, joilla pyrittiin lisäämään sijoittajavastuuta. Yksityisen sektorin velkojat osallistuivat Kreikan velkataakan leikkaamiseen, millä pyrittiin kohentamaan Kreikan velkakestävyyttä.

Euroryhmä hyväksyi maaliskuussa 2012 Kreikan toisen sopeutusohjelman. Ohjelma päättyi kesäkuun lopussa 2015, ilman että kaikkia ohjelman tavoitteiden mukaisia uudistuksia olisi toteutettu. Ohjelman rahoitustuki maksettiin Euroopan rahoitusvakausvälineestä. Keskeisenä tavoitteena oli Kreikan julkisen talouden tasapainottaminen.

Kreikan tuli tehdä myös rakenteellisia uudistuksia, jotta lisävelkaantuminen pysähtyy. Tavoitteena oli uudistaa hallintoa, lisätä työmarkkinoiden joustavuutta, purkaa kilpailun esteitä, kehittää tilastojärjestelmiä sekä lisätä pankkijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Elokuussa 2015 sovittiin Kreikan kolmannesta ohjelmasta, kestoltaan kolme vuotta. Rahoitustuen suuruus on enintään 86 mrd. euroa ja sen rahoitustuki maksetaan Euroopan rahoitusmekanismin kautta. Kansainvälisen valuuttarahaston osallistumisesta päätetään myöhemmin.

Ohjelman koko

Toukokuussa 2010 euroalueen valtiovarainministerit ja Kansainvälinen valuuttarahasto sopivat Kreikan ensimmäisestä ohjelmasta. Lainaohjelman alkuperäiseksi kooksi sovittiin 110 miljardia euroa. Euroalueen maiden kahdenvälisten lainojen osuus siitä oli 80 miljardia ja IMF:n 30 miljardia. Ohjelma keskeytettiin 2011. Ensimmäisestä ohjelmasta oli maksettu euromaiden kahdenvälistä lainaa 52,9 miljardia euroa ja IMF:n lainaa 20,1 miljardia euroa. Ensimmäisestä ohjelmasta maksamatta jäänyt lainan määrä siirrettiin maksettavaksi toisen tukiohjelman yhteydessä.

Heinäkuussa 2011 EU-huippukokous eli Eurooppa-neuvosto päätti uudesta tukiohjelmasta. Kreikan toinen ohjelma hyväksyttiin lopulta euroalueen valtiovarainministerien kokouksessa maaliskuussa 2012. Toisen tukiohjelman rahoitustuen määrä oli Euroopan rahoitusvakausvälineestä 130,9 miljardia euroa.

IMF hyväksyi maaliskuussa 2012 neljän vuoden ohjelman Kreikalle, jonka kokonaissumma oli 28 miljardia euroa. Tästä jäi maksamatta ohjelman päättyessä kesäkuun lopussa 2015 noin 17 miljardia euroa.

Kreikan kolmannesta ohjelmasta sovittiin elokuussa 2015. Rahoitustuen suuruus on enintään 86 miljardia euroa ja ohjelma toteutetaan aluksi Euroopan vakausmekanimista. IMF:n osallistumisesta ohjelmaan päätetään myöhemmin.

Kreikan maksuerät ERVV:stä

Kreikan maksuerät EVM:stä