Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston asetuksiksi ja päätökseksi (sähköisen kaupankäynnin alv-paketin muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi)

U 18/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Asia

Euroopan komissio antoi 8.5.2020 seuraavat ehdotukset: - ehdotus neuvoston päätökseksi direktiivien (EU) 2017/2445 ja (EU) 2017/1995 muuttamisesta kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi, COM(2020) 198; - ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2454 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi, COM(2020) 201; sekä - ehdotus neuvoston täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2026 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi, COM(2020) 199. Ehdotusten tavoitteena on lykätä rajat ylittävän sähköisen kuluttajakaupan arvonlisäverotuksen uudenaikaistamista koskevan lainsäädäntöpaketin soveltamispäiviä kuudella kuukaudella covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi. Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi useat jäsenvaltiot eivät voi taata, että ne voivat saattaa päätökseen valmistelutyöt soveltaakseen uusia sääntöjä vuoden 2021 alusta. Ehdotuksilla ei muuteta sääntöjen sisältöä, vaan ainoastaan lykätään soveltamispäiviä. Ehdotusten mukaan uusi soveltamispäivä olisi 1.7.2021.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Komission mukaan kuuden kuukauden lykkäystä ehdotetaan siksi, että viive voitaisiin pitää mahdollisimman lyhyenä jäsenvaltioille aiheutuvien budjettitappioiden minimoimiseksi. Lykkäys vähentäisi Suomen verotuloja arviolta noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen