Hallituksen esitys VM/2023/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2023 13.15

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

HE 64/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Tavio
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358 295 530 239
Asia
Varainsiirtoverolakia muutettaisiin siten, että varainsiirtoveroprosentti kiinteistöjen luovutuksesta alennettaisiin 4,0:sta 3,0:aan sekä asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden sekä muiden arvopaperien luovutuksista 2,0:sta ja 1,6:sta 1,5:een. Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistettaisiin. Esitys liittyy vuoden 2024 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2024 alusta. Veroprosenttien muutoksia sovellettaisiin 12.10.2023 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuneeseen luovutukseen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
Vaikutukset
Staattisesti tarkastellen verokantojen alentaminen pienentäisi veron tuottoa vuositasolla 144 miljoonalla eurolla ja ensiasunnon varainsiirtoverovapauden poistaminen kasvattaisi tuottoa 74 miljoonalla eurolla vuositasolla. Verokertymä alenisi vuositasolla noin 70 miljoonalla eurolla. Vuonna 2024 verokertymä alenisi 52 miljoonalla eurolla. Staattisessa arviossa ei ole huomioitu muutoksen vaikutuksia kiinteistö- ja asuntokaupan volyymiin. Verokantojen alentaminen alentaisi asuinhuoneisto- ja kiinteistökauppojen varainsiirtoverokustannusta neljänneksellä, mikä lisäisi asuntojen kysyntää. Vaihdanta asuntomarkkinoilla voi kasvaa esimerkiksi noin seitsemällä prosentilla. Verokantojen alentamisella on jossain määrin rakennusalan ja työllisuuden kehitystä tasapainottavaa vaikutusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen