Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

16 personer sökte tjänsten som överdirektör för regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Finansministeriet
24.5.2021 13.17
Pressmeddelande

Tjänsten som överdirektör för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland söktes inom utsatt tid av 16 personer. Avsikten är att tjänsten tillsätts den 1 augusti för en viss tid på fem år.

Följande personer sökte tjänsten:

 • Ilkka Horelli
 • Päivi Hukkanen
 • Katariina Juhola
 • Marika Lanne
 • Piotr Lehtonen
 • Heikki Mäki
 • Hanna Nordström
 • Veli-Pekka Nurmi
 • Topias Ollila
 • Raimo Pyysalo 
 • Leena Räsänen
 • Juha Savela
 • Paula Strann
 • Taisto Tuominen
 • Harri Vaara
 • Pertti Widén

Regionförvaltningsverken hör till finansministeriets förvaltningsområde. Regionförvaltningsverken förverkligar regional jämlikhet genom att främja rättsskydd, välbefinnande och säkerhet i samråd med andra aktörer. Det finns sex regionförvaltningsverk på det finländska fastlandet.

Ytterligare information:
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare