Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Koordineringsgruppen för regionalisering uttalade sig om förslagen som gäller Fimea och Migrationsverket

Finansministeriet 31.3.2016 13.33
Pressmeddelande

Koordineringsgruppen för regionaliseringen behandlade den 31 mars social- och hälsovårdsministeriets förslag om ändring av regionaliseringsmålet för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och inrikesministeriets förslag om Migrationsverkets nya verksamhetsställen. I Fimeas fall föreslår koordineringsgruppen att frågan skulle avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde. För Migrationsverkets del förordade koordineringsgruppen inrikesministeriets förslag, dock så att man till utlåtandet fogade ett uttalande om beredskapen att vid behov grunda nya verksamhetsställen.

Social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit att tidigare beslut om Fimea skulle ändras så att Fimeas huvudsakliga verksamhetsställe, där man koncentrerar sig på läkemedelsprodukters tillstånds- och tillsynsverksamhet, skulle finnas i Helsingfors.  Fimea skulle även i fortsättningen ha ett verksamhetsställe i Kuopio där man koncentrerar sig på utvärderingen av läkemedelsbehandling och utvecklingen av läkemedelsförsörjningen. Verksamhetsstället i Kuopio föreslås också ha uppgifter i anslutning till tillstånds- och tillsynsverksamheten.

Koordineringsgruppen för regionaliseringen påminner i sitt utlåtande att gruppen i sitt utlåtande av den 16 december 2008 enhälligt förordade social- och hälsovårdsministeriets förslag om placeringen av det nya Fimea i Kuopio. Koordineringsgruppen anser att social- och hälsovårdsministeriets förslag om ändring av beslutet om regionalisering av Fimea och om placering av Fimeas huvudsakliga verksamhetsställe i Helsingfors inte motsvarar målsättningarna i lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner om att främja balanserad regional utveckling samt att främja sysselsättningen i de olika delarna av landet. Koordineringsgruppen anser dessutom att frågan är vittsyftande och principiellt viktig. Koordineringsgruppen för regionaliseringen rekommenderar på grund av de ovan anförda orsakerna att ärendet skulle överföras till statsrådets allmänna sammanträde för avgörande. Koordineringsgruppens utlåtande var resultatet av en omröstning där 12 medlemmar understödde formuleringen i utlåtandet och fem medlemmar understödde en formulering enligt SHM:s förslag.

Inrikesministeriet har föreslagit att Migrationsverkets nya verksamhetsställen placerades i Helsingfors, Åbo, Lahtis, Tammerfors, Villmanstrand, Kuopio, Vasa, Uleåborg och Rovaniemi. Grundandet av verksamhetsställena har ett samband med ett lagförslag enligt vilket polisens utlänningstillståndsärenden, medborgarärenden och resedokumentsärenden skulle överföras från polisen till Migrationsverket. Koordineringsgruppen för regionaliseringen förordade inrikesministeriets förslag. Koordineringsgruppen för regionaliseringen konstaterade dessutom att tillräckligheten hos de valda verksamhetsställena bör bedömas, och att Migrationsverket vid behov bör ha beredskap att snabbt grunda verksamhetsställen även på andra orter.

Ärendena bereds vidare inom respektive förvaltningsområden efter att koordineringsgruppen uttalat sig om dem. Riktlinjerna som gäller Fimea fastslås i princip av social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä och riktlinjerna för Migrationsverket av inrikesminister Petteri Orpo. Ifall statsrådet i Fimeas fall instämmer i koordineringsgruppens åsikt om att ärendet är så pass vittsyftande och principiellt viktigt att det bör avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde, kan ärendet överföras till statsrådets allmänna sammanträde. Beslutet om överföring fattas vid allmänt sammanträde på framställning av statsministern eller ministern i fråga.

Mera information om koordineringsgruppen för regionaliseringens verksamhet.


Ytterligare information:

Koordineringsgruppen för regionaliseringen:
Jari Partanen, statssekreterare, ordförande för koordineringsgruppen, tfn 040 591 1377, etunimi.sukunimi(at)lvm.fi
Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, koordineringsgruppens sekreterare, finansministeriet, tfn 02955 30047, fornamn.efternamn(at)om.fi

Fimea: Kirsi Varhila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63338, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Migrationsverket: Jarmo Tiukkanen, överinspektör, inrikesministeriet, tfn 02954 88606, etunimi.sukunimi(at)intermin.fi

Förvaltningspolitiken