Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Behandlingen av projektet för beredning av Försvarsfastigheter fortsätter i riksdagen

FinansministerietFörsvarsministeriet
29.10.2020 9.21 | Publicerad på svenska 29.10.2020 kl. 12.51
Pressmeddelande

Grundlagsutskottet har behandlat regeringens proposition med förslag till lagstiftning om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och ändring av lagen om affärsverk och avgett utlåtande om den.

I sitt utlåtande förutsätter grundlagsutskottet vissa ändringar i propositionen. Grundlagsutskottet fäste bland annat uppmärksamhet vid att ministeriernas styrning ska vara noggrant avgränsad och vid att modellen med dotterföretag och de allmänna dragen i serviceavtal skrivs in i affärsverkslagen. Behandlingen av ärendet och sakkunnighörandena fortsätter i förvaltnings- och försvarsutskotten.

Vid styrgruppens möte måndagen 26.10 behandlades beredningen av strategi- och resultatmålsplaneringen för Försvarsfastigheter. Styrgruppen diskuterade dessutom frågor som gäller balansöverföring i anslutning till inrättandet av försvarsfastigheter och utnämningen av dotteraffärsverkets styrelse. 

Styrgruppen konstaterade att reformen kan genomföras vid årsskiftet 2020-2021.

Nästa möte ordnas den 23 november 2020.

Ytterligare information:

Lasse Koponen, projektledare, finansministeriet, tfn 050 421 0767, [email protected]

Sara Kajander, direktör för fastighets- och miljöenheten, försvarsministeriet, tfn 0295 140 080, [email protected]

Finansministeriet Förvaltningspolitiken