Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissvar
Bekanta dig med utlåtandena om revideringen av kreditinstituts- och resolutionslagstiftningen

Finansministeriet
24.8.2020 7.52
Pressmeddelande

Finansministeriet begärde den 3 juli utlåtanden om lagändringar som stärker bankernas förmåga att tåla störningar. Remisstiden gick ut söndagen den 23 augusti.

Ytterligare information:
Nina Santaharju, specialsakkunnig, tfn 02955 30042, nina.santaharju(at)vm.fi (resolutionsreglering)
Antti Makkonen, specialsakkunnig, tfn 02955 30013, antti.makkonen (at) vm.fi (kreditinstitutsreglering)