Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU nådde enighet om en effektiv och disciplinerad budget

Finansministeriet
17.11.2016 11.48 | Publicerad på svenska 17.11.2016 kl. 14.17
Nyhet
Ivan Lesay, företrädare för rådets ordförandeland, och Jean Arthuis från parlamentet berättade om budgetlösningen vid presskonferensen. Bild: EU

EU nådde torsdagen den 17 november enighet om budgeten för 2017. Lösningen motsvarar Finlands målsättningar.

EU:s medlemsländer inledde behandlingen av budgeten onsdagen den 16 november vid budgetrådets möte i Bryssel. Finland företräddes vid mötet av statssekreterare Risto Artjoki.

Samtidigt sammanträdde förlikningskommittén, där rådet och parlamentet den 17 november nådde enighet om budgetförslaget. I kompromissen avseende nästa års budget enades man om följande:

  • Anslagen för åtagandebemyndiganden uppgår till totalt 157,9 miljarder euro. EU förbinder sig till dessa anslag nästa år, men en del av dem betalas först senare.
  • Anslagen för betalningsbemyndiganden uppgår till totalt 134,5 miljarder euro. Dessa anslag betalar EU nästa år.

Medlemsstaterna godkände en lösning som är en kompromiss av rådets och parlamentets ståndpunkter.

I sin budget för nästa år satsar EU på tillväxt och sysselsättning samt tar itu med de utmaningar som migrationen och säkerhetsfrågorna ställer.

Finland eftersträvade en effektiv och disciplinerad budget. Finland betonade också att tyngdpunkterna för finansieringen i allt högre grad bör svara mot aktuella behov. Lösningen innebär att dessa mål uppfylls.

Avsikten är att EU:s budget formellt kommer att antas i rådet den 29 november och i parlamentet den 1 december.

Rådets pressmeddelande

Ytterligare information:

Seija Kivinen, budgettråd, tfn 02955 30236, seija.kivinen(at)vm.fi
Statssekreterare Risto Artjoki, tfn 040 8266 197, risto.artjoki(at)vm.fi

Finanspolitiken