Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ecofin
EU-rådet godkände landsspecifika rekommendationer

Finansministeriet
11.7.2017 15.20 | Publicerad på svenska 11.7.2017 kl. 15.26
Nyhet

EU:s finansministrar (Ekofinrådet) godkände vid sitt möte tisdagen den 11 juli de landsspecifika rekommendationerna för Finland och de övriga EU-länderna. Finansminister Petteri Orpo representerade Finland vid mötet.

Rekommendationerna ingår i åtgärderna under den europeiska planeringsterminen, som är en årscykel för samordning av medlemsländernas ekonomiska politik och finanspolitik.

Rådet rekommenderar Finland att 2017 och 2018 vidta åtgärder för att

  1. Fortsätta sin finanspolitik i enlighet med kraven i stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del, vilket innebär att uppnå det medelfristiga budgetmålet 2018, med beaktande av tillåtna avvikelser kopplade till ovanliga händelser, genomförandet av strukturreformer och investeringar för vilka en tillfällig avvikelse har beviljats. Se till att förvaltningsreformen antas och genomförs utan dröjsmål, för att åstadkomma mer kostnadseffektiva social- och hälsovårdstjänster.

  2. Främja en fortsatt anpassning av lönerna till produktivitetsutvecklingen, samtidigt som arbetsmarknadsparternas roll till fullo respekteras. Vidta riktade och aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att ta itu med de sysselsättningsmässiga och samhälleliga utmaningarna, införa incitament för att ta emot arbete som erbjuds och främja egenföretagande.

  3. Främja en fortsatt anpassning av lönerna till produktivitetsutvecklingen, samtidigt som arbetsmarknadsparternas roll till fullo respekteras. Vidta riktade och aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att ta itu med de sysselsättningsmässiga och samhälleliga utmaningarna, införa incitament för att ta emot arbete som erbjuds och främja egenföretagande.


Rådets presskommunikation

Den europeiska planeringsterminen (rådets webbsidor)

Lisätietoja:

Finanssineuvos Marketta Henriksson, puh. 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi
 

Ecofin on talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Finanspolitiken