Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsreformen
Finansieringen av inledandet av välfärdsområdena på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2021 15.33
Pressmeddelande

Finansministeriet ber om utlåtanden om grunderna för bestämmande av finansieringen av välfärdsområdena 2021 och 2022. Remisstiden är 20.4 –1.6.2021.

Finansiering betalas efter att lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft, och då det temporära beredningsorganet tillsatts inom välfärdsområdet.  Finansieringen ska betalas i form av statsbidrag, och det kräver ingen egen finansieringsandel av välfärdsområdet.  

Finansieringen för välfärdsområdet ska kalkylmässigt under båda åren bestå av en grundläggande del (20%), invånarantalet i kommunerna inom välfärdsområdet (40%) samt av antalet nuvarande organiseringsansvariga inom social- och hälsovården och räddningsväsendet (40%). 

Finansministeriet betalar ut statsbidraget utan särskild ansökan. Anslaget kan användas till grundandet av välfärdsområden och deras verksamhet samt till kostnaderna för det temporära organ som bereder inledandet av verksamheten inom välfärdsområdet.

Statsbidrag betalas under 2021 och 2022 även till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för beredningen av en ny HUS-sammanslutning.   

Ytterligare information:
Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30148, noora.heinonen(at)vm.fi