Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lausuntopyyntö
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja vuoden 2020 talousarvioesitykseen liittyvistä tuloverotusta koskevista ehdotuksista

Valtiovarainministeriö
19.8.2019 16.11
Uutinen

Valtiovarainministeriö lähetti 19. elokuuta lausuntokierrokselle useita tuloverotusta koskevia ehdotuksia, joilla toimeenpannaan hallitusohjelmaa. Ehdotukset koskevat muun muassa muuttokustannusten osittaista verovapautta, ulkomailta tulevan palkansaajan veroprosentin alentamista, kotitalousvähennyksen supistamista ja asuntovelan koron vähennysoikeuden asteittaista alentamista.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän vuoden 2020 talousarvioehdotus julkaistiin 16. elokuuta. Esitys sisältää veroehdotuksia, joista tuloverotusta koskevia muutosehdotuksia on nyt laitettu lausuntokierrokselle.

Työnantajan maksamat muuttokustannukset osittain verovapaaksi

Työvoiman liikkuvuutta edistettäisiin säätämällä puolet työnantajan maksamista muuttokustannuksista verovapaaksi. Tällä hetkellä työnantajan maksamat muuttokustannukset katsotaan työntekijälle kokonaan veronalaiseksi ansiotuloksi. Toimenpiteen tavoitteena on osaltaan helpottaa toisella paikkakunnalla sijaitsevan työpaikan vastaanottamista.

Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki vakinaistettaisiin ja veroprosenttia alennettaisiin

Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki eli niin sanottu avainhenkilölaki säädettäisiin pysyväksi. Samalla laissa oleva 35 prosentin lähdevero alennettaisiin 32 prosenttiin. Lähdeveroprosenttia ei ole lain voimassaolon aikana muutettu, vaikka ansiotulojen verotus on yleisesti keventynyt tuona ajanjaksona.

Muutosten tarkoituksena on lisätä verotuksen ennustettavuutta sekä osaltaan kannustaa ulkomaalaisia osaajia vastaanottamaan työtä Suomesta.

Kotitalousvähennystä supistettaisiin

Hallitusohjelman mukaisesti kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennettaisiin 2 400 eurosta 2 250 euroon. Vähennyksen osuutta työkorvauksissa laskettaisiin 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin.

Muutoksen arvioidaan lisäävän verotuottoja noin 95 miljoonaa euroa vuositasolla. Muutoksen jälkeenkin kotitalousvähennyksen määrä säilyisi edelleen merkittävällä tasolla. 

Asuntovelan koron vähennysoikeutta pienennettäisiin asteittain

Asuntovelan korkojen vähennysoikeuden pienentämistä jatkettaisiin asteittain hallituskauden aikana. Ensi vuonna asuntolainan koroista vähennyskelpoista olisi 15 prosenttia. Tästä eteenpäin vähennyskelpoista osuutta pienennettäisiin 5 prosenttiyksiköllä vuosittain siten, että vuodesta 2023 alkaen asuntovelkojen korkovähennysoikeus poistuisi kokonaan.

Muutoksen arvioidaan lisäävän tuloverojen tuottoa vuonna 2020 noin 28 miljoonalla eurolla.
Nykyiseen korkotasoon perustuvan staattisen laskelman mukaan asuntovelan korkovähennysoikeuden poistamisen arvioidaan lisäävän tuloverojen tuottoa vuositasolla yhteensä noin 70 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Tuloverolain yhtymäkäsitettä supistettaisiin

Verotusmenettelyn yksinkertaistamiseksi tuloverolaissa olevaa verotusyhtymän käsitettä supistettaisiin. Verotusyhtymää ei enää muodostuisi automaattisesti pelkästään sen perusteella, että kaksi tai useampi henkilö yhdessä omistaa kiinteistön, joka ei ole maatila tai metsäkiinteistö.

Vuoden 2020 talousarvioesityksen yhteydessä esiteltäviä veromuutoksia koskevat ehdotukset lähetettiin lausunnolle 19. elokuuta 2019. Lausuntoaika päättyy 6. syyskuuta 2019. Lausuntopyyntö ja -materiaali julkaistaan Hankeikkunassa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Timo Annala p. 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Pertti Nieminen p. 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fi (Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain osalta)

Muokattu 19. elokuuta: Korjattu talousarvioesityksen julkaisupäivämäärä.