Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar klimatfinansieringen och den ekonomiska återhämtningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2021 17.08 | Publicerad på svenska 12.10.2021 kl. 7.59
Pressmeddelande
Annika Saarikko
Bild: EU

Finansminister Annika Saarikko representerar Finland vid eurogruppens ministermöte måndagen den 4 oktober samt vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 5 oktober. Båda mötena hålls i Luxemburg.

På agendan står den ekonomiska utvecklingen bland annat med tanke på energipriserna. Dessutom diskuterar eurogruppen hur väl medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens följer rekommendationerna om euroområdets ekonomiska politik.

Teman för eurogruppen (uppdateras efter mötet)

Rådet antar slutsatserna om klimatfinansiering för att stödja utvecklingsländer. Slutsatserna bildar EU:s förhandlingsmandat i finansiella frågor vid FN:s klimatkonferens i Glasgow i Skottland 31.10–12.11.

Finansministrarna behandlar klimatfinansiering 

Enligt förslaget förbinder sig EU att påskynda sina egna åtgärder. Unionen är beredd att föra en konstruktiv diskussion om en höjning av det gemensamma målet för klimatfinansieringen efter 2025. Finland kan godkänna slutsatserna.

Finansministrarna får en lägesrapport om verkställandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Rådet har hittills godkänt planerna för återhämtning och resiliens för 18 medlemsstater. Vid detta möte kommer ministrarna att diskutera Maltas plan. Finland kan godkänna Maltas plan. 

Teman för rådet (EU-rådets webbplats, uppdateras efter mötet)
Klimatmötet i Glasgow (miljöministeriet)
Faciliteten för återhämtning och resiliens

Ytterligare information:
Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at) gov.fi
Petra Schulze Steinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med Europaparlamentet. Uppgifterna inkluderar samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.