Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I en färsk rapport ges rekommendationer för utvecklingen av myndigheternas statistik-och registerföringsverksamhet

Finansministeriet
15.5.2019 14.22 | Publicerad på svenska 15.5.2019 kl. 14.30
Pressmeddelande

Produktionen av information bör försnabbas och kvaliteten på dataregistren ses över. Rekomme-dationerna i rapporten är avsedda för alla offentliga aktörer inom statistik- och registerföring i Finland samt för dem som använder informationen.

Utredningen om användningen av register- och statistikväsendets information som ingår i Landskapsinformationsprogrammet har blivit färdig. I rapporten finns en omfattande presentation av Finlands offentliga aktörer inom statistik- och registerföring. Rapporten innehåller också rekommendationer för att utveckla verksamheten när det gäller arbetssätt, förvaltningsstruktur och finansieringsmodeller.

Enligt rapportens rekommendationer måste produktionen av information bli snabbare så att till exempel näringspolitiska beslut inte behöver göras med två år gamla företagsdata. Registren ska inte heller ses som enbart en rättslig fråga utan även som en kvalitetsfråga. Därför ska man utreda möjligheten att införa ett kvalitetssystem för register. Dessutom rekommenderas det att man övergår från fragmenterade register till kompatibla datalager då dataskyddet eller andra hinder inte sätter begränsningar.

Rapporten påpekar att registren och statistiken inte är ett självändamål, utan behovet av dem ska bedömas på basis av nyttan och kostnaderna. Det är viktigt att utvärdera bland annat informationsbehovens samhälleliga betydelse, hur länge informationen behövs och om informationsbehovet kan tillgodoses billigare med hjälp av till exempel administrativa rapporter.

Rapporten har utarbetats av Kalle Määttä, professor i rättsekonomi vid Lapplands universitet, på uppdrag av finansministeriet. Määttä har haft stöd av en expertgrupp som arbetat under ledning av finansministeriet. Gruppen bestod av representanter från ministerierna, statistikmyndigheterna och landskapen.

Selvitys rekisteri- ja tilastotoimen tietojen käytön järjestämiseksi asiakastarpeita vastaavaksi

Ytterligare information:

Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 530 466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Aarne Rissanen, specialsakkunnig, tfn +358 295 530 432, aarne.rissanen(at)vm.fi

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Kommunärenden