Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Koordineringsgruppen för regionalisering gav sitt utlåtande om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställen

Finansministeriet
15.1.2020 15.41
Pressmeddelande

Koordineringsgruppen för regionalisering förordade vid sitt möte den 13 januari finansministeriets förslag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställen. Myndigheten ska enligt förslaget ha sammanlagt 36 verksamhetsställen som bestäms i statsrådets förordning. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är en ny myndighet som inledde sin verksamhet vid ingången av året i och med att Befolkningsregistercentralen och magistraterna slogs ihop. Möjligheterna till kundbesök kommer att bevaras på den nuvarande nivån.

Koordineringsgruppen förordar förslaget och anser i sitt utlåtande att förslaget säkrar förverkligandet av målen i regionaliseringslagstiftningen och att det stöder möjligheten till decentraliserat arbete på olika ställen som intagits i regeringsprogrammet.  Koordineringsgruppen betonar att myndighetens verksamhet bör utvecklas så att man även i fortsättningen säkerställer tillgången till service på båda nationalspråken i hela landet, och betraktar som positivt det utgångsläge som föreslås i förslaget, att kundservicen i det nya ämbetsverket ordnas så att skötseln av ärenden sker så enkelt som möjligt och att kunderna har faktisk möjlighet att få service.

Koordineringsgruppen behandlade utöver Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställen även beredningen av regionaliseringsstrategin som ingår i regeringsprogrammet. Beredningen går vidare i form av fyra regionala evenemang som hålls i S:t Michel 14.1, Tavastehus 15.1, Rovaniemi 22.1 och Vasa 23.1. Programmen, länkarna till webbsändningarna samt bakgrundsmaterialet finns på regionaliseringssidorna https://vm.fi/alueellistaminen.

Ytterligare information:

Koordineringsgruppen för regionalisering:

Valtteri Aaltonen, specialmedarbetare, ordförande för koordingeringsgruppen, tfn 02955 30399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, koordineringsgruppens sekreterare, finansministeriet, tfn 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.f

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställen:
Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman, finansministeriet / OffICT-avdelningen, tfn 0295 530 219, isamaria.makiaho(at)vm.fi

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare