Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Koordineringsgruppen för regionalisering lämnade sitt yttrande om grundandet av Genomcentret

Finansministeriet
24.8.2018 11.20 | Publicerad på svenska 24.8.2018 kl. 16.33
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) bereder ett utkast till en regeringsproposition om en genomlag. I lagförslaget föreslås att man inrättar ett genomcenter i Finland. Finlands Genomcentret ska inleda sin verksamhet vid ingången av 2019 och dess verksamhet ska omfatta hela landet. Genomcentrets viktigaste myndighetsuppgift föreslås gälla skapandet, underhållet och administreringen av en genomdatabas som innehåller genominformation om befolkningen samt behandlingen av genominformation för lagstadgade hälsorelaterade ändamål. Lagförslaget verkställer Regeringen Sipiläs plan för de offentliga finanserna för åren 2017-2020, i samband med vilket regeringen fattade beslutet om att inrätta ett genomcenter i Finland.

Det är enligt SHM:s proposition motiverat att grunda genomcentret som en separat enhet i samband med Institutet för hälsa och välfärd (THL). För att man ska kunna garantera den ömsesidiga oavhängigheten mellan THL:s biobank, Genomik- och biomarkörer -enheten, tillståndsmyndighetsverksamheten och genomcentret föreslås genomcentret ha en egen styrningsgrupp.

Koordineringsgruppen betonade i sitt yttrande att social- och hälsovårdsministeriet ska utveckla verksamheten med hänsyn till utnyttjandet av möjligheterna till arbete på flera ställen så att personal som rekryteras till THL:s genomcenter erbjuds möjligheter att arbeta antingen i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg eller Kuopio.

Det är enligt koordineringsgruppen också viktigt att social- och hälsovårdsministeriet beställer en utredning över den kommande IKT-leverantören / leverantörerna i syfte att definiera och identifiera lämpliga leverantörer och att skapa en riksomfattande kapacitet.

Koordineringsgruppen för regionaliseringen förordade med stöd av det ovan anförda SHM:s förslag om att en placeringsutredning inte ska göras.

Utredarna har inlett sitt arbete

Utredningen om regionaliseringspolitiken och dess principer på 2020-talet har inletts. Utredarna är statssekreteraren för samlingspartiets ministergrupp, Anna-Kaisa Ikonen och Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina. Projektets mandatperiod är 1.8.2018–31.1.2019. Utredarna ska lägga fram förslag till reformering av handlingssätten i samband med och lagstiftningen om regionaliseringen. Utredningen ska ta i beaktande redan förverkligade och anteciperade utvecklingstrender, ledandet, digitaliseringen, möjligheterna till platsoberoende arbete och arbete på flera ställen, samt de nya landskapen. Utredarna ska också höra koordineringsgruppen för regionalisering. Utredarnas förslag överlämnas till kommun- och reformministern senast den 31 januari 2019.

Ytterligare information:

Koordineringsgruppen för regionalisering:
Jari Partanen, statssekreterare, ordförande för koordineringsgruppen, tfn 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi

Hanna-Maria Paakkolanvaara, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, koordineringsgruppens sekreterare, tfn 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi

Inrättandet av genomcentret
Sandra Liede, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63633  sandra.liede(a)stm.fi

Mera information på webben: Koordineringsgruppen för regionalisering vm.fi/sv/regionaliseringen.

Finansministeriet Förvaltningspolitiken