Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Leena Räsänen blir överdirektör för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Finansministeriet
5.8.2021 13.16
Pressmeddelande
Leena Räsänen.

Statsrådet har utnämnt veterinärmedicine doktor Leena Räsänen till överdirektör för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Just nu är Räsänen direktör för ansvarsområdet vid Regionförvaltningsverket i Lappland.

”Jag väntar på min nya tjänst med stort intresse. Coronatiden har förändrat regionförvaltningsverkens verksamhet och sätt att fungera på ett betydande sätt. Framöver handlar det både om återhämtning och om att använda sig av lärdomarna från den här tiden i den framtida verksamheten. De nya välfärdsområdena och diskussionen om strukturerna i statens regionförvaltning påverkar också regionförvaltningsverkens verksamhet i alla sektorer och det finns anledning att fundera på vilka lösningar som är bäst ut samhällets och allmänhetens synpunkt. Det ställs krav på statsförvaltningen att den i allt högre grad ska vara verkningsfull och kundorienterad. Utvecklandet av det här har legat mig varmt om hjärtat redan i mina tidigare arbetsuppgifter. Det är med stort nöje jag fortsätter med det här vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland”, säger Leena Räsänen.

Räsänen har tidigare haft mångsidiga arbetsuppgifter bland annat vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Livsmedelsverket, jord- och skogsbruksministeriet, Europeiska kommissionen och vid ett EU-projekt i Albanien. 

Statsrådet fattade beslut om utnämningen den 5 augusti. Räsänen utnämndes till tjänster för perioden 1.9.2021–31.8.2026.

Ytterligare information:
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare