Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder snart sin verksamhet – regeringen föreslår ändringar i lagar som gäller myndighetens verksamhetsområde

Finansministeriet
29.8.2019 13.28
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder sin verksamhet vid ingången av 2020. Lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som verkställer organisationsomläggningen på ett centralt sätt, stadfästes i mars 2019. Genom den aktuella regeringspropositionen föreslås nu sådana mera omfattande ändringar i lagstiftningen som antingen beror på organisationsomläggningen eller som är ändamålsenliga att genomföra i samband med den.

Regeringspropositionen innehåller tekniska ändringar i lagar där det föreskrivs om Befolkningsregistercentralens, magistraternas eller magistraternas styrnings- och utvecklingsenhets uppgifter eller behörighetsfördelningen mellan olika ämbetsverk eller där dessa aktörer nämns av andra skäl. I en del av lagarna medför ändringarna i befogenheterna även innehållsmässiga ändringar i enskilda förfaranden. Förändringarna kommer i regel dock att begränsa sig till den behöriga myndighetens namn samt till slopande av onödiga bestämmelser om regional behörighet.

I propositionen föreslås också preciseringar av frågor kring registerföringsansvaret och behandlingen av personuppgifter samt vissa andra ändringar som följer av dataskyddsförordningen.

Regeringens proposition publiceras i sin helhet på beslutssidan.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till information och erbjuda tjänster för kundernas livshändelser. Myndigheten har verksamhetsställen på flera olika orter i Finland.

Ytterligare information:

Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30219, isamaria.makiaho(at)vm.fi
Irja Peltonen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 02955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT