Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny webbtjänst för uppföljning av kommunernas nyckeltal

Finansministeriet
27.3.2020 10.30 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 15.58
Pressmeddelande
Tutki kuntia -varumärket.

Finansministeriet har i samarbete med Statskontoret inrättat webbplatsen tutkikuntia.fi, som koncentrerar sig på uppföljningen av läget i kommunerna. Syftet med webbplatsen är att öppna informationsunderlaget för den rapport om kommunernas lägesbild som finansministeriet publicerat samt att utvidga uppföljningen av kommunernas lägesbild genom att tillhandahålla de senaste uppgifterna om de indikatorer som är centrala med tanke på kommunernas ekonomi och verksamhet.

Tjänsten innehåller väsentlig information som använts vid bedömningen av kommunernas ekonomi, verksamhet och verksamhetsmiljö. Det centrala målet med tjänsten är att förbättra tillgången till och användbarheten hos den information som används vid statligt och kommunalt beslutsfattande genom att utnyttja moderna sätt att beskriva fenomen på kommunnivå.

Webbplatsens innehåll och utseende utvecklas kontinuerligt. Nyckeltalen uppdateras i fortsättningen automatiskt.

Arbetet för att utveckla servicen baserar sig på beredningen av kommunernas lägesbild i enlighet med regeringsprogrammet. Till uppdraget hörde också att ge allmänheten öppet tillgång till en uppdaterad och tillräcklig kunskapsbas om läget i kommunerna. Den information som publiceras i tjänsten motsvarar den information som använts som grund för finansministeriets rapport Kommunernas lägesbild som publicerades i februari 2020.

Uppgifter om kommunernas automatiska ekonomiska rapportering på ett och samma ställe

Statskontoret utför under 2020 tillsammans med kommunerna och samkommunerna automatiserad ekonomisk rapportering. Skyldigheterna i fråga om automatisk ekonomisk rapportering inleds från och med uppgifterna för budgetåret 2021. Uppgifterna om den automatiska ekonomiska rapporteringen finns på webbplatsen tutkikuntia.fi.

Bekanta dig med den nya webbplatsen

Ytterligare information:

Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi

Jussi Lammassaari, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi

Anna Sirenius, projektchef, statskontoret, tfn 02955 02592, anna.sirenius(at)valtiokonttori.fi

Tekniska frågor: analysointipalvelut(at)valtiokonttori.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden