Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar föreslås i förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet

Finansministeriet
27.6.2016 15.20
Nyhet

Finansministeriet begär utlåtanden om ändringarna i förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet.

Förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet föreslås bli utökade med två nya avgiftsklasser för betydande filialer som kreditinstitut som beviljats koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har i Finland. Dessutom föreslås förhöjningar i kreditinstituts proportionella avgifter och i samtliga betalningsskyldigas grundavgifter.

Målet med ändringarna är att säkerställa en hållbar finansiering av Verket för finansiell stabilitets omkostnader så att det ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

Statens revisionsverk utses till revisor

Statens revisionsverk föreslås bli utsedd till Verket för finansiell stabilitets revisor. Detta eliminerar riskerna för eventuella dubbelroller då privata revisionssamfunds tjänster utnyttjas i krissituationer.

Verket för finansiell stabilitet agerar som nationell resolutionsmyndighet vid omorganiseringen av krisdrabbade kreditinstitut och värdepappersföretag. Verket är en del av EU:s gemensamma resolutionsmekanism för bankkriser. Finansministeriet resultatstyr Verket för finansiell stabilitet.

Ändringar föreslås i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet och lagen om myndigheten för finansiell stabilitet. Finansministeriet skickade lagutkasten på remiss den 22 juni.  Remisstiden löper ut den 19 augusti och lagarna föreslås träda i kraft i januari 2017

Verket för finansiell stabilitet

Förfrågningar:

Jaakko Weuro, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30302, jaakko.weuro(at)vm.fi
27.6 ­­‒1.7. och 9.8.­­‒

Finansmarknaderna