Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformen av förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen framskrider

Finansministeriet
22.10.2020 11.31
Pressmeddelande
Mies ajaa autoa

Regeringen överlämnade i våras en proposition till riksdagen med förslag till revidering av procedurbestämmelserna i fråga om punktbeskattningen och bilbeskattningen. Riksdagen godkände lagändringarna den 21 oktober 2020.

Syftet med reformen är att förenhetliga förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning samt systemen för ändringssökande och påföljder med förfarandena för andra skatteslag. Målet är således att förenkla och förtydliga skattelagstiftningen och därigenom lätta på de skattskyldigas regleringsbörda och effektivisera Skatteförvaltningens verksamhet.

Beskattnings- och skatteuppbördsförfarandena vid punktbeskattningen och bilbeskattningen samt ändrings- och påföljdssystemen ändras så att de motsvarar de övriga skatter som Skatteförvaltningen tar ut. Skattebeloppen eller andra centrala grunder för punktskatterna och bilskatten ändras inte.

Punktskatterna ändras till skatter som betalas på eget initiativ. Tidsfristen för anmälan och utbetalning förlängs jämfört med nuläget. Det nuvarande förfarandet för skatteavdrag tas ur bruk, men den skattskyldige kan ansöka om återbäring av skatten.

Bilskatten förblir en debiterad skatt. Ändringar görs bland annat i anmälan av nya fordon för registrerade ombud.

Utvecklandet av förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen är en del av en reform där man i första skedet överförde verkställandet av punkt- och bilbeskattningen från Tullen till Skatteförvaltningen (VETO-projektet). Översynen av bestämmelserna om förfarandena är också en fortsättning på förenhetligandet och förenklandet av Skatteförvaltningens  skatteuppbördsförfaranden, som genomförts stegvis inom ramen för Skatteförvaltningens informationssystemsreform (Valmis-projektet).

Ytterligare information:
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02 955 30183, 
fornamn.efternamn(at)vm.fi

Ella Luikku, skattesakkunnig (bilbeskattningen), finansministeriet, tfn 02955 30091, fornamn.efternamn(at)vm.fi