Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Resandeinförseln av cigaretter och snus minskade

Finansministeriet
5.6.2019 9.30
Nyhet

Resandeinförseln av cigaretter minskade med 34 procent under ett år och införseln av snus med 10 procent. Detta framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.

Finländska resenärer förde in ca 310 miljoner cigarretter och ca 14,3 miljoner dosor snus under 12-månadersperioden som löpte ut vid utgången av april i år. Resandeinförseln av cigarretter minskade med ungefär 34 procent och resandeinförseln av snus med 10 procent jämfört med året innan.

Resandeinförselsundersökningen ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigaretter har följts upp med hjälp av enkäter sedan 2006. Trenden har varit minskande under uppföljningsperiodens gång. Resandeinförseln var störst år 2008 då den uppgick till dryga 800 miljoner cigarretter.

Resandeinförseln av snus undersöktes för första gången år 2009. Resandeinförseln av snus har ökat under uppföljningsperiodens gång från 5,7 miljoner dosor till 14,3 miljoner dosor.

Cigaretter köps mest på färjor

Cigaretter köps enligt enkäterna på följande ställen:

  • Butik på färjan: 128 miljoner cigaretter (41 % av cigaretterna resenärer importerar)
  • Estland: 54 miljoner cigaretter (17 %)
  • Ryssland: 32 miljoner cigaretter (10 %)
  • Något annat EU-land 42 miljoner cigaretter (14 %)
  • flygfältet: 33 miljoner cigaretter (11 %)
  • Annat land utanför EU 16 miljoner cigaretter (5 %)
  • Annat köpställe: 5 miljoner cigarretter (2 %)

Införseln av cigaretter minskade vid alla inköpsställen. Förändringarna var små för de olika inköpsställens del.

För eget bruk och åt andra

Av alla resenärer förde 59 procent in cigaretterna för eget bruk, 28 procent åt någon annan och 13 procent både för eget och för någon annans bruk. När det gäller resandeinförseln av snus svarade 74 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 18 procent åt någon annan och 9 procent både för eget och för någon annans bruk.

Av resenärerna uppgav 19 procent att de har fört in mera än en kartong cigarretter. Siffran var samma som i fjol. Den beräknade införseln av snus var i genomsnitt 600 gram per inresa. De införda snusmängderna varierade stort från några tiotals gram till flera kilo.

Uppföljningsundersökningen av resandeinförseln har genomförts på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Philip Morris Finland Oy samt Tupakkateollisuusliitto ry. Kantar TNS samlar in uppgifterna genom att intervjua ca 500 personer varje vecka per telefon. Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig på dryga 26 000 intervjuer.

Diagram över resandeinförseln av tobak och snus

Ytterligare information:

Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi
Farid Hamadi, ordförande, Tupakkateollisuusliitto ry, tfn 040 502 6890, [email protected]