Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förhandlingarna om EU-budgeten fortsätter i december

Finansministeriet
20.11.2018 15.57
Nyhet

Företrädarna för EU-rådet och parlamentet fortsatte behandlingen av unionens nästa års budget måndagen den 19 november. Parlamentet och rådet nådde inte enighet vid förlikningskommittén inom den utsatta tiden.

Förhandlingarna strandade på grund av principiella meningsskiljaktigheter. Betalningsåtaganden som frigjorts från ofullbordade forskningsprojekt skulle enligt kommissionens förslag ha återanvänts. Parlamentet understödde förslaget men rådet avslog det. Rådet ansåg att de nödvändiga åtagandena bör skötas på andra sätt.

Förhandlingarna fortsätter om ca två veckor då kommissionen lämnar ett nytt förslag till nästa års budget. Rådet och parlamentet försöker därefter uppnå enighet så snabbt som möjligt så att den slutliga budgeten ska kunna godkännas i december.

Ifall enighet inte uppnås före årsskiftet kan unionen använda högst en tolftedel av beloppet i årets budget för sina utgifter per månad tills enighet uppnåtts.

Rådets pressmeddelande

Finland betonar tillväxt, sysselsättning och investeringar i EU-budgeten (pressmeddelande 16.11.)

Bakgrundsinformation om finansieringen av EU:s verksamhet

Infografik över Kalender för EU:s budget (rådets webbplats)

Ytterligare information:

Seija Kivinen, budgetråd, tfn 02955 30236, seija.kivinen(at)vm.fi
Mikko Hirvi, specialsakkunnig, tfn 0295 530 472, mikko.hirvi(at)vm.fi

Finanspolitiken