Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statens arbetsmarknadsförhandlingar inleddes

Finansministeriet
16.1.2020 15.39
Pressmeddelande

Statens nuvarande tjänstekollektivavtal löper ut i slutet av mars. Förhandlingarna om statens nya tjänstekollektivavtal inleddes onsdagen 15.1.2020. Vid det första mötet gick man igenom läget på arbetsmarknadsförhandlingarna och kom överens om tillvägagångssätten och tidsplanen för förhandlingarna.

Förhandlingsparterna träffas nästa gång den 7 februari då förhandlingsparterna ställer upp sina mål.

"I offentligheten har man vid alla förhandlingsbord nu till en början främst talat om den förlängning av arbetstiden som ingick i konkurrenskraftsavtalet. Inom kommunsektorn och hos staten har avtalsanteckningarna om förlängning av arbetstiden genomförts på samma sätt direkt i avtalstexten, dvs. att förlängningen av arbetstiden gäller tills vidare", konstaterar statens förhandlingsdirektör Sari Ojanen.

Statens arbetsmarknadsverk (VTML) är en av de riksomfattande centralorganisationerna på arbetsmarknaden. Statens tjänstekollektivavtal på centralnivå ingås av finansministeriet/Statens arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna, dvs. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU r.f., Fackförbundet Pro samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Avtalen gäller hela den personal som omfattas av statens budgetekonomi, dvs. ca 74 000 personer.

Ytterligare information:

Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, tfn 2955 30109

Finansministeriet Staten som arbetsgivare