Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter behandlade hörandet av riksdagsutskott samt uppföljningen av uppnåendet av projektmålen

FinansministerietFörsvarsministeriet
20.5.2020 12.41 | Publicerad på svenska 25.5.2020 kl. 17.14
Pressmeddelande
Den blåa korridoren.

Styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter behandlade vid sitt tionde möte måndagen den 18 maj hörandet av försvars- och förvaltningsutskotten om projektet. Hörandena hölls för första gången den 14 maj och de fortsatte i båda utskotten den 19 maj.

Vid mötet godkändes ett förslag till uppföljning av hur projektmålen har uppnåtts. Uppnåendet av målen följs upp från och med 2021 för kundupplevelsens, beredskapens och lokalkostnadernas del. Åtgärder som möjliggör uppföljningen genomförs år 2020. Utöver det som nämns ovan kommer projektbyrån att bereda 2–3 mål på koncernnivå för att bedöma nyttan av projektet. Målen ska presenteras för styrgruppen.

Projektbyrån bereder en beskrivning av projektets arbetsmodell under hösten 2020. I beskrivningen beaktas eventuella ändringsbehov i arbetsmodellen, ifall regeringspropositionen godkänns enligt den planerade tidtabellen. Beskrivningen av arbetsmodellen behandlas av styrgruppen den 15 juni.

Ytterligare information:

Lasse Koponen, projektledare, finansministeriet, tfn 050 421 0767, lasse.koponen(at)vm.fi

Ilkka Koponen, projektchef, finansministeriet, tfn 050 436 1909, ilkka.koponen(at)vm.fi

Sara Kajander, direktör för fastighets- och miljöenheten, försvarsministeriet, tfn 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi

Styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter behandlade vid sitt tionde möte måndagen den 18 maj hörandet av försvars- och förvaltningsutskotten om projektet. Hörandena hölls för första gången den 14 maj och de fortsatte i båda utskotten den 19 maj.