Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland och Urugay effektiviserar samarbetet inom bekämpningen av tullbedrägerier

Finansministeriet
10.2.2017 11.23
Nyhet

Republikens president befullmäktigade fredagen den 10 februari utrikesminister Timo Soini till att underteckna tullsamarbetsavtalet mellan Finland och Urugay.

Avtalet undertecknas den 13 februari då Urugays president Tabaré Vázquez besöker Finland. Avtalet undertecknas på Urugays vägnar av handels- och finansministern Danilo Astori.

I bakgrunden till avtalet finns Urugays initiativ från våren 2015 om ett bilateralt tullsamarbetsavtal som underlättar tullsamarbetet länderna emellan och det tillhörande utbytet av information. Relationen mellan Finland och Urugay har blivit betydligt närmare under de senaste åren tack vare investeringarna i cellulosafabriker.

Ömsesidig handräckning

Tyngdpunkten i tullsamarbetsavtalet mellan Finland och Urugay ligger på bekämpningen av tullbedrägerier. Båda ländernas tullmyndigheter ger enligt avtalet varandra handräckning i syfte att säkerställa behörig tillämpning av tullagarna, förhindra och undersöka gärningar som strider mot tullagarna och att vidta åtal som gäller dem.

Avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Godkännandet av avtalet kräver därför ännu riksdagens godkännande och de avtalsbestämmelser som hör till området för lagstiftningen ska sättas i kraft genom lag.

Avtalet träder i kraft sextio dagar efter att den senare underrättelsen har tagits emot om att de nationella åtgärder som krävs för ikraftträdandet av överenskommelsen har slutförts.

Beslutshandlingarna pubciceras på beslutsidan.

Ytterligare information:

Jere Lumme, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530041, jere.lumme(at)vm.fi

Beskattning Timo Soini