Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SuomiAreena
Fakta eller fiktion om ekonomin? Paneldiskussion fördjupade sig i ekonomiska fakta

Finansministeriet
13.7.2017 16.20 | Publicerad på svenska 14.7.2017 kl. 12.22
Nyhet

Vid finansministeriets paneldiskussion som ordnades under SuomiAreena i Björneborg diskuterade man hur fakta skiljer sig från åsikter när det gäller ekonomin, och dessutom dryftades det hur robotiseringen påverkar arbetet i framtiden.

En grupp experter inom sina respektive områden diskuterade under ledning av finansminister Petteri Orpo ekonomiska fenomen i panelen Fakta eller fiktion om ekonomin på Purje-scenen.  Panelen inkluderade statssekreteraren såsom kanslichef Martti Hetemäki från finansministeriet, vice verkställande direktören Tero Peltomäki från Cimcorp, chefredaktören Riikka Venäläinen från Rundradion samt forskningsdirektören Essi Eerola från Statens ekonomiska forskningscentral.

Från identifiering av fakta till framtidens arbete - och robotar

Beslutsfattandet bör bygga på information och fakta, men hurdan information är pålitlig? Det kan vara svårt att skilja åsikter från fakta.

”Det är viktigt att förstå vad resultaten beror på”, sade Essi Eerola om ekonomiska prognoser.

Hon påminde att fakta alltid borde bestå av evidensbaserad kunskap. Det är dock med tanke på beslutsfattandet meningsfullare att försöka förstå och bedöma de bakomliggande mekanismerna än att stirra på enskilda siffror.

I samband med diskussionen av framtidens arbete tog man upp robotiseringen. Paneldeltagarna var ense om att det inte lönar sig att frukta automatisering eller robotar som ett hjälpmedel i arbetet. Det viktiga är att man håller jämna steg med utvecklingen i de nordiska länderna.

Förändringarna i arbetslivet väckte diskussion även på en allmännare plan. Hetemäki betonade betydelsen av utbildning och av att människors kompetens utvecklas så att den svarar mot företagens behov.

”Hur kan människors färdigheter och kunskaper utvecklas så att det finns efterfrågan för mänskligt arbete i ett läge där allt flera uppgifter automatiseras?”, frågade Hetemäki.

”Stödjandet av arbetets produktivitet utgör grunden för tillväxt och välfärd”

På diskussionsscenen gick man dessutom på djupet med växande, framtida företags behov och finansministeriets roll som påskyndare av tillväxten. Det är enligt Tero Peltomäki viktigt att nya företag understöds även i framtiden. Ett gott exempel är de planerade tjänster som ska erbjudas företagen enligt principen om en lucka. 

Essi Eerola lyfte fram betydelsen av en välfungerande konkurrenspolitik som tvingar företagen till att utveckla sin verksamhet.

”Ökad produktivitet av arbetet utgör grunden för den ekonomiska tillväxten och välfärden”, sade Eerola.

Avslutningsvis diskuterade man beskattningen. Paneldeltagarna grubblade bland annat om arbete som utförs av robotar kunde beskattas. Det visade sig att detta redan sker.

”Robotar beskattas också, i och med att de varor och tjänster som producerats av eller med hjälp av robotar, beskattas”, sade Hetemäki.

Fakta eller fiktion om ekonomin? - panelen hade ca 340 åhörare.

Se inspelningarna av samtliga diskussioner

Finansministeriet deltog under SuomiAreena i sammanlagt fyra olika paneldiskussioner onsdagen och torsdagen den 12-13 juli. Vid de övriga paneldiskussionerna behandlades bland annat framtidens ekonomi, kommunärenden och digitalisering.

De som inte kunde närvara i Björneborg kan se inspelningar från paneldiskussionerna via Mtv 3:s Katsomo-tjänst.

Ytterligare information:

Liinu Lehto, kommunikationsdirektör, tfn 02955 30221, liinu.lehto(at)vm.fi

Ministeriet