Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tullens personuppgiftslag förnyas

Finansministeriet
9.5.2019 13.15
Pressmeddelande

Lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen moderniseras och uppdatera så att den motsvarar EU:s nya krav i fråga om dataskydd. Statsrådet föreslog den 9 maj att lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 10 maj. Lagen träder i kraft den 1 juni.

Lagen tillämpas på behandling av personuppgifter som behövs för skötseln av Tullens övervakningsuppdrag samt för att förebygga, avslöja eller utreda brott. I övriga fall tillämpas på behandlingen av personuppgifter som behövs för skötseln av Tullens uppdrag EU:s dataskyddsförordning och nationella bestämmelser om skydd för personuppgifter.

Enhetliga bestämmelser för brottsbekämpande myndigheter

Polisens och Gränsbevakningsverkets förnyade personuppgiftslagar träder i kraft samtidigt med tullens personuppgiftslag. Tullens personuppgiftslag har förnyats på samma sätt som polisens och Gränsbevakningsverkets föreslagna personuppgiftslagar, eftersom Tullens brottsbekämpning förutsätter lagstiftning som motsvarar bestämmelserna som gäller de övriga brottsbekämpande myndigheterna. Detta förutsätts även av det nära samarbetet mellan myndigheterna i fråga.

Genom Tullens nya personuppgiftslag säkerställs att Tullen behandlar personuppgifter i enlighet med de nya kraven i EU:s dataskyddslagstiftning och den nationella dataskyddslagstiftningen. Polisens, Gränsbevakningsverket och Tullens förnyade personuppgiftslagar reglerar inte längre register eller informationssystem utan de ändamål för vilka personuppgifter behandlas.

Tullen får rätt att behandla personuppgifter vid automatisk ansiktsidentifiering

Tullen får enligt den förnyade personuppgiftslagen rätt att behandla personuppgifter vid automatisk ansiktsidentifiering. Det betyder att bilder som erhållits genom teknisk övervakning jämförs med ansiktsbilder som lagrats i tullens personuppgiftsregister i syfte att förebygga, avslöja eller utreda tullbrott. Målet är till exempel att identifiera personer som misstänks för tullbrott.

Ytterligare information:

Jaana Vehmaskoski, specialsakkunnig, tfn 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)vm.fi