Hoppa till innehåll
Media

Utredning över åtgärder med snabb verkan för att säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft färdig

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 15.54
Pressmeddelande

Finansminister Annika Saarikko tillsatte den 12 augusti statssekreterare som kanslichef Juha Majanen för att utreda åtgärder med snabb verkan som förbättrar tillgången på kompetent arbetskraft samt matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande.

Bristen på kompetent arbetskraft och problemen med matchningen på arbetsmarknaden hotar att begränsa den ekonomiska tillväxten. Problemen beror på både konjunkturläget och coronaepidemin. Inom social- och hälsovården beror bristen på yrkeskunniga personer dessutom också på strukturella faktorer som har ett samband med att befolkningen åldras och att antalet personer i arbetsför ålder minskar.

Som lösningar på problemen föreslås att åtgärder som redan är under beredning ska stärkas och att helt nya åtgärder vidtas. Bland de förslag som framkommit under utredningsarbetet har man strävat efter att välja ut kostnadseffektiva åtgärder som verkar snabbt. Målet med åtgärderna är att stärka ekonomins tillväxtpotential även på längre sikt.

De kompletterande och de nya åtgärderna består av tre helheter: 

  • främjande av arbetsrelaterad invandring
  • utbildning som avhjälper kompetensbristen
  • åtgärder som snabbt främjar utbudet av arbete.

Utredningsarbetet gjordes i samarbete med olika ministerier och under dess gång hördes arbetsmarknadsorganisationers och andra intressentgruppers synpunkter på åtgärder för att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och matchningen av arbetsmarknaden.

Utredningsarbetet och dess resultat rapporterades under utredningsarbetet bland annat till ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen och till ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt i Finland.

Regeringen drog upp riktlinjer för åtgärder för att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och matchningen av arbetsmarknaden vid budgetmanglingen den 7-9 september.

Ytterligare information: 

Juha Majanen, statssekreterare som kanslichef, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)vm.fi
Olli Kärkkäinen, ledande specialsakkunnig, tfn 02955 30545, olli.karkkainen(at)vm.fi