Hoppa till innehåll
Media

EU-ordförandeskapet
Vid SEMIC-konferensen främjades interoperabilitet mellan europeiska förvaltningar

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2019 13.22
Pressmeddelande
Gertrud Ingestad.
Gertrud Ingestad, generaldirektör vid Europeiska kommissionen

Samhället bildar nätverk och digitaliseras allt snabbare och är alltmer beroende av data, information och av den kunskap och de tjänster som bildas av dessa. Med anledning av den årliga SEMIC-konferensen samlades i Finland ett par hundra experter på semantisk interoperabilitet.

SEMIC-konferensen är en del av Europeiska kommissionens ISA²-program, som syftar till att förbättra gränsöverskridande digitalt samarbete. Vid den nionde SEMIC-konferensen lyfte man fram ett effektivare utnyttjande av information som en central konkurrensfaktor.

”I den offentliga förvaltningen har vi betydande informationsresurser: genom att underlätta användningen av dem kan vi öka värdet på det intellektuella kapitalet och samtidigt ge möjlighet till ny affärsverksamhet, forskning och utbildning. Dessutom kan vi utveckla bättre tjänster för medborgarna, förbättra beslutsfattandet, effektivisera förvaltningens verksamhet och öka dess transparens. Därför är det viktigt att vi inom unionen för interoperabiliteten framåt som en gemensam sak", sade lagstiftningsrådet enhetschef Sami Kivivasara i sitt öppningsanförande.

”Även Europeiska kommissionens digitala strategi utgår från att informationen måste kunna utnyttjas effektivare mellan medlemsländerna. Utöver intensifierat samarbete mellan EU:s medlemsländer behövs det intensifierat samarbete också mellan den offentliga och den privata sektorn", sade Gertrud Ingestad, generaldirektör vid Europeiska kommissionen. 

Finland föregångare i fråga om utnyttjande av information

På EU-nivå är främjande av öppen information ett aktivt och nätverksbaserat samarbete. Riitta Autere, som är konsultativ tjänsteman och ansvarar för frågan i Finland, ser Finland som en föregångare.

”Finland har profilerat sig som föregångare när det gäller digitala offentliga tjänster och interoperabilitet. Vi har varit aktiva i ISA2-programmet, som främjar interoperabilitet. Även internationella jämförelser visar att vi har gjort framsteg när det gäller att öppna informationsresurser: högklassiga informationsresurser är en av Finlands styrkor. Ett intensivare samarbete mellan EU-länderna kräver gemensam praxis och gemensamma strukturer och att befintlig gemensam god praxis sprids för ett bredare bruk”, konstaterade Autere.
Konferensen arrangerades av Europeiska kommissionens ISA²- program och Finland, som fram till slutet av året är ordförande i Europeiska unionens råd.

Ytterligare information:

Riitta Autere, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 436, riitta.autere(at)vm.fi

Offentliga förvaltningens ICT