Hoppa till innehåll
Media

EU-puheenjohtajakausi
SEMIC-konferenssissä edistettiin eurooppalaisten hallintojen yhteentoimivuutta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2019 13.22
Tiedote
Gertrud Ingestad.
Ylijohtaja Gertrud Ingestad, Euroopan komissio

Yhteiskunta verkottuu ja digitalisoituu yhä nopeammin. Lisäksi se toimii yhä enenevissä määrin datan, informaation ja niistä muodostetun tiedon ja palvelujen varassa. Vuosittain järjestettävä SEMIC-konferenssi kokosi Suomeen parisataa tiedon semanttisesta yhteentoimivuudesta kiinnostunutta asiantuntijaa.

SEMIC-konferenssi on osa Euroopan komission ISA²-ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa yli rajojen tapahtuvaa digitaalista yhteistyötä. Järjestyksessään yhdeksännessä SEMIC-konferenssissa tiedon tehokkaampi hyödyntäminen nostettiin keskeiseksi kilpailukykytekijäksi.

”Meillä on julkishallinnossa hallussamme huomattavat tietovarannot: helpottamalla niiden käyttöä voimme lisätä tietopääoman arvoa sekä samalla mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, tutkimukselle ja koulutukselle. Lisäksi voimme kehittää parempia palveluja kansalaisille, parantaa päätöksentekoa, tehostaa hallinnon toimintaa ja lisätä sen läpinäkyvyyttä. Siksi onkin tärkeää, että viemme yhteentoimivuutta eteenpäin yhtenä rintamana unionin sisällä”, yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara valtiovaraiministeriöstä totesi avauspuheenvuorossaan.

”Myös Euroopan komission digitaalinen strategia lähtee siitä, että meidän tulee pystyä hyödyntämään tietoa tehokkaammin jäsenvaltioiden välillä. EU-jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiivistämisen lisäksi yhteistyön tiivistymistä tarvitaan myös julkisen ja yksityisen sektorin välillä”, ylijohtaja Gertrud Ingestad Euroopan komissiosta jatkoi.

Suomi toimii edelläkävijänä tiedon hyödyntämisessä

EU-tasolla avoimen tiedon edistäminen on aktiivista, verkostomaista yhteistyötä. Suomessa asiasta vastaava neuvotteleva virkamies Riitta Autere näkee Suomen edelläkävijänä.

”Suomi on profiloitunut digitaalisten julkisten palveluiden ja yhteentoimivuuden edelläkävijänä. Olemme olleet aktiivisia yhteentoimivuutta edistävässä ISA²-ohjelmassa. Myös kansainväliset vertailut kertovat siitä, että olemme edistyneet tietovarantojen avaamisessa: tasokkaat tietovarannot ovatkin yksi Suomen vahvuuksista. Jotta yhteistyötä EU-maiden kesken saadaan tiivistettyä, tarvitaan kuitenkin vielä jäsenmaiden yhteisiä käytäntöjä ja rakenteita sekä olemassa olevien yhteisten hyvien käytäntöjen levittämistä laajempaan käyttöön”, Autere totesi.

Konferenssin järjestelyistä vastasivat yhdessä Euroopan komission ISA²-ohjelma ja Suomi, joka toimii vuoden loppuun saakka EU:n neuvoston puheenjohtajana.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Riitta Autere, puh. 02955 304 36, riitta.autere(at)vm.fi

Julkisen hallinnon ICT