Valtionavustustoiminnan valvonnan järjestämistä koskevan oppaan julkaiseminen

Tiistai 5.12.2023 klo 9.00 –  10.00

valtiovarainministeriö

Valtionavustustoiminnan valvonnan järjestämistä koskevan oppaan julkaiseminen

Esittelemme uuden oppaan valtionavustustoiminnan valvonnan järjestämiseksi. Olemme koonneet oppaaseen malleja ja menettelyjä, joita valtionapuviranomaiset voivat soveltaa toiminnassaan.

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionapuviranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus valvoa myöntämiensä valtionavustusten asianmukaista ja vaikuttavaa käyttöä sekä varmistaa, että valtion varoja hallinnoidaan hyvän taloudenhoidon ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Valvonnan perustana ovat

  • hyvin suunnitellut valvontaa tukevat prosessit,
  • selkeät toimintaohjeet sekä
  • eri tehtäville määritellyt vastuut.

Painopistettä on tärkeää siirtää jälkikäteisvalvonnasta ennakoiviin toimiin ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn.

Valvontaopas tukee valtionapuviranomaisia

Valmistelimme valtionapuviranomaisille oppaan valtionavustustoiminnan valvonnan järjestämiseksi ja esimerkiksi sitä koskevien ohjeiden laatimisen tueksi. Käsittelemme käytännönläheisessä oppaassa muun muassa valtionavustuksen käytön valvontaa, seurannan järjestämistä ja tarkastustoimintaa.

Uusi opas on hyödyllinen myös muille kohderyhmille kuin valtionapuviranomaisille, esimerkiksi tilintarkastajille.

Tallenne

Tilaisuuden tallenne

Tilaisuuden esitysaineisto

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Marita Virtanen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 415, marita.virtanen(at)gov.fi

Opas valtionavustustoiminnan valvonnan järjestämiseksi täydentää Valtionavustusten hallinnoinnin perusteita ja hyviä käytäntöjä -opasta, ja oppaita on hyvä lukea yhdessä.

Kaikki valtionavustushankkeessa valmistellut ja valtionapuviranomaisille tarkoitetut materiaalit ovat saatavilla täällä.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, valtionhallinto