Avoin keskustelutilaisuus Yhteentoimiva Eurooppa -asetuksesta

Keskiviikko 15.5.2024 klo 9.30 –  11.00

valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö järjestää Yhteentoimiva Eurooppa -asetuksesta avoimen keskustelutilaisuuden keskiviikkona 15. toukokuuta 2024 klo 09.30-11.00.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös (EU)2024/903) tuli voimaan 11.4.2024 ja sen soveltaminen alkaa porrastetusti 12.7.2024 alkaen. Asetuksessa säädetään toimenpiteistä, joilla edistetään Euroopan laajuisten digitaalisten julkisten palvelujen rajat ylittävää yhteentoimivuutta ja sen kautta niiden taustalla olevien verkko- ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta vahvistamalla yhteiset säännöt ja hallintokehys. Asetus velvoittaa julkisen sektorin elimiä, jotka sääntelevät, tarjoavat, hallinnoivat tai toteuttavat Euroopan laajuisia digitaalisia julkisia palveluja. Asetus velvoittaa siten esimerkiksi valtion viranomaisia, kuntia ja hyvinvointialueita.

Keskustelutilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tämän linkin kautta ti 14.5.2024 klo 15 mennessä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Suvi Remes, [email protected], puh. 029 553 0043

lainsäädäntöneuvos Viveca Still, [email protected], puh. 029 553 0558

 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, hyvinvointialueet