FI SV

Hankesalkku

Hanke-/projektisalkun hallinnassa on kyse kehittämiskokonaisuuden ohjauksesta, jonka tukemiseksi ja koordinoinnin helpottamiseksi hankkeita ja projekteja kootaan erilaisiin "salkkuihin." Salkunhallinnan peruskysymyksiä ovat mm. seuraavat:

  • Mitä hankkeita/projekteja organisaatiossa on menossa? Miten ne tukevat strategiaa ja tavoitteita?
  • Miten kehittämistä priorisoidaan? Mitä kehitetään ja missä järjestyksessä?
  • Mikä on yksittäisten hankkeiden/projektien etenemisen tilanne? Onko niillä keskinäisiä riippuvuuksia, jotka pitää huomioida?

Valtionhallinnossa on käytössä yhteinen selainpohjainen hankesalkkuratkaisu. Yhteinen ratkaisu luo edellytyksiä salkunhallintaan mm. yhtenäistämällä tietosisältöä ja raportointia sekä tarjoamalla kokonaisnäkymän eri vaiheissa oleviin kehityshankkeisiin ja -projekteihin virasto-, hallinnonala- ja valtiokonsernitasolla. Ratkaisu on Virtu-yhteensopiva ja se täyttää valtionhallinnon perustason tietoturvavaatimukset.

Hallinnonalojen ja virastojen tulee viedä järjestelmään tiedot merkittävistä hankkeista ja projekteista, jotka sisältävät tietotekniikan kehittämistä. Lisäksi järjestelmään voi viedä myös pienempiä projekteja ja muitakin kuin vain ICT:n kehittämistä sisältäviä. Merkittävien hankkeiden seurantaan ja raportointiin on sovittu yhteiset toimintatavat, jotka on kuvattu erillisessä ohjeessa.

Hankesalkun tilannetietoja

Valtiovarainministeriö kokoaa hankesalkusta yhteenvedon säännöllisesti, tällä hetkellä kolme kertaa vuodessa. Yhteenvedossa ovat mukana hankkeet, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään miljoona euroa. Viimeisin julkaistu yhteenveto löytyy alla olevista liitteistä.

Eri vaiheissa olevat hankkeet 02/2017 (excel)

Lisätietoa

Hankesalkku

Ohje merkittävien tietotekniikan kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnista

Yhteystiedot

Yksikön päällikkö
Aku Hilve
puh. 02955 30088
aku.hilve(at)vm.fi