FI SV

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF

Kansainvälinen valuuttarahasto on Maailmanpankin sisarjärjestö, jonka tehtävänä on edistää jäsenmaidensa talouskehitystä ja rahoitusmarkkinoiden vakautta. IMF seuraa jäsenmaidensa talouskehitystä tekemällä neljännen sopimusartiklan mukaisia konsultaatioita jäsenmaissa yleensä vuosittain. Kahdenvälisen seurannan lisäksi IMF: n toiminnassa keskeisellä sijalla on maailmantalouden kehityksen seuranta.

Jäsenmaidensa talouden seurannan lisäksi IMF myöntää lyhyitä ja keskipitkiä luottoja lähinnä maksutaseongelmiin. Luotonannolle on tyypillistä, että luoton saaja sitoutuu IMF:n kanssa sovittuun talouspoliittiseen ohjelmaan. Pyrkimyksenä on tukea kohdemaiden talouspolitiikkaa ja uudistuksia. Ohjelmien edistymistä seurataan säännöllisin välein ja jokaisen luottoerän nostaminen edellyttää, että ohjelman ehdot on täytetty. Perinteisen luotonannon lisäksi valuuttarahastolla on myös subventoitua luotonantoa kehitysmaille.

Päätöksenteko ja Suomen edustajat

Kansainvälisen valuuttarahaston korkein päättävä elin on jäsenmaiden nimeämien kuvernöörien muodostama hallinto-neuvosto (Board of Governors). Järjestön politiikkaa linjaa Kansainvälinen valuutta- ja rahoituskomitea (International Monetary and Financial Committee, IMFC). Yleensä hallintoneuvosto kokoontuu kerran vuodessa ja valuutta- ja rahoituskomitea kahdesti vuodessa. Käytännössä suurimman osan päätöksistä tekee kokopäiväisesti toimiva johtokunta (Executive Board).

Suomi kuuluu Pohjoismaiden ja Baltian maiden muodostamaan vaalipiiriin. Vaalipiirin asioita valmistellaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden valuutta- ja rahoituskomiteassa (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), joka koostuu valtiovarainministeriöiden ja keskuspankkien edustajista. Suomessa päävastuu suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon on Suomen Pankilla.

Valuuttarahaston toimitusjohtajana toimii Ranskan entinen valtiovarainministeri Christine Lagarde.

Suomen jäsen hallintoneuvostossa on Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin johtokuntaedustaja vuosina 2016 - 2019 on Ruotsin Thomas Östros.

Sivun yhteyshenkilö: Minna Nikitin

etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätietoja:

IMF:n internetsivut

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kirjallinen kannanotto kansainvälisessä valuutta- ja rahoituskomiteassa, syksy 2015

Kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean kokousjulkilausuma, syksy 2015

Pohjoismaiden ja Baltian maiden vuosikokouspuhe 2015

Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiritoimiston puolivuotisraportti, heinäkuu 2016