Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2015 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292

Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 8.2.2017 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2015 verohyvityksen. Itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2015 verohyvitystä koskevan päätöksen (RV)

Vaikutukset
Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaan verohyvitys on suoritettava, kun maakunnassa maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 % vastaavasta verosta koko maassa, jolloin ylimenevä osa (verohyvitys) on valtion varoista suoritettava Ahvenanmaan maakunnalle. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2015 verohyvityksen määrä on 23 945 287 euroa. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös perustuu verohallinnon laskelmiin. Verohyvitys maksetaan momentilta 28.80.31 (verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle), jolle on vuoden 2017 talousarviossa varattu 15 miljoonaa euroa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen