Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 49/2017 vp; EV 58/2017 vp)

HE 49/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Juha Halonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530435

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen