FI SV EN

Tullitoimi

Perhe lentoasemalla. Kuva: Michael Jönsson / Gorilla.

Tulliverotusta ja -menettelyjä koskevat asiat kuuluvat Euroopan unionin ytimeen. Tulliverotus perustuu yhteiseen tullilainsäädäntöön, joka on korvannut pääosin jäsenvaltioiden kansallisen tullilainsäädännön. Tullitoiminta onkin unionissa pisimmälle integroitu hallinnonala. Verotuksen toimittamisesta ja valvonnasta vastaa Suomen Tulli, joka toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla.

 

Euroopan unionin perustana on tulliliitto

Euroopan unionin perustana on tulliliitto, joka koskee kaikkea tavarakauppaa. Tulliliitolla on yhteinen tullitariffi, jota sovelletaan unionin ulkopuolisiin eli niin kutsuttuihin kolmansiin maihin.

Tulliliittoon kuuluvien maiden keskinäisessä kaupassa eli sisämarkkinoilla tavarat liikkuvat vapaasti. Tällöin myös vienti- ja tuontitullit sekä kaikki vaikutukseltaan vastaavat maksut ovat kiellettyjä.

Tullitulot kuuluvat EU:n perinteisiin omiin varoihin. Jäsenvaltio saa pidättää osuuden keräämistään tulleista kantopalkkiona. Voimassa olevan neuvoston päätöksen mukaan kantopalkkio on 25 %. Rahoituskaudella 2014-2020 kantopalkkio laskee taannehtivasti 1.1.2014 alkaen 20 %:iin sen jälkeen, kun kansalliset hyväksymismenettelyt on jäsenvaltioissa saatu päätökseen.

Tullihallintojen välinen yhteistyö

EU:n jäsenmaiden tullihallinnot tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että kansallista ja EU:n lainsäädäntöä noudatetaan. Lisäksi jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tekevät yhteistyötä muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa, jotta rajat ylittävää rikollisuutta, kuten petoksia, voitaisiin torjua.

Myös EU:n tulliliitto tekee tulliyhteistyötä kolmansien maiden tullihallintojen kanssa. Yhteistyön perustaksi on solmittu ja solmitaan kansainvälisiä sopimuksia, joissa EU on sopijaosapuolena.

Suomi solmii myös kahdenvälistä tulliyhteistyötä koskevia valtiosopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Sopimuksien tarkoituksena on torjua tullirikollisuutta ja varmistaa, että tullilainsäädäntöä sovelletaan oikein.

Tullilaki (304/2016)

Suomen Tulli

Taxation and Customs Union on Commission website

Selvitys koskien Tullin toimintakulttuuria ja johtamista

Valtiovarainministeriön Tulli-selvitys 31.10.2014
Tullin selvitysryhmän loppuraportti 19.1.2015
Oikeudellinen arviointi koskien Tullin pääjohtajaa Antti Hartikaista 10.2.2015

Yhteyshenkilö

Hallitusneuvos
Ismo Mäenpää
02955 30231
etunimi.sukunimi@vm.fi