Hyppää sisältöön
Media

Alustavat API-linjaukset ovat nyt avoimesti kommentoitavissa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2021 13.15
Tiedote

API-linjausten päätavoitteena on luoda yhteiset periaatteet julkisen hallinnon ohjelmointirajapintakehitykselle. Linjaukset ovat nyt avoimesti kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa. Linjausten viimeinen kommentointipäivä on 31.1.2021.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi edistää avoimen lähdekoodin ensisijaisuutta julkisissa tietojärjestelmissä ja niiden hankinnoissa. Lisäksi tavoitteena on säätää lailla velvoite, että julkisia tietojärjestelmiä hankittaessa edellytetään ensisijaisesti avoimia rajapintoja. Lähtökohtana on, että julkiset toimijat avaavat julkiset rajapinnat, ellei ole erityistä syytä pitää niitä suljettuina.

Valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen tavoitteena on edistää tietojen ja toimintojen hyödyntämistä yhteneväisellä tavalla ensisijaisesti ohjelmointirajapintojen (API) kautta. API-linjausten avulla luodaan yhteiset periaatteet julkisen hallinnon API-kehittämiselle ja digitalisaation edistämiselle.

Linjausluonnokset ovat kommentoitavissa Otakantaa.fi-palvelussa aikavälillä 18.1.2021-31.1.2021. API-linjauksia ja niiden tavoitteita päivitetään sekä tarkennetaan saatujen kommenttien ja muiden lähdemateriaalien perusteella. Linjausten valmistelussa on tehty tiivistä sidosryhmäyhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Linjausten toimeenpano-ohjeiden valmistelu aloitetaan keväällä 2021. Toimeenpano-ohjeet tarjoavat käytännönläheistä tukimateriaalia linjausten käyttöönoton helpottamiseksi. Sidosryhmillä on useita mahdollisuuksia kommentoida sekä valmisteltavia API-linjauksia että toimeenpano-ohjeita, jotka valmistuvat vuoden 2021 lopussa. 

Alustavaa luonnosta API-linjauksista sekä linjausten tavoitteista esitellään kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa 9.2.2021 klo 12–15.30. Tilaisuudessa esiteltävässä luonnoksessa on huomioitu kaikki siihen mennessä tulleet kommentit.

Lisätiedot: Erityisasiantuntija Miina Arajärvi, miina.arajarvi(at)vm.fi, puh. 02955 30646

Julkisen hallinnon ICT Valtiovarainministeriö