Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De preliminära API-riktlinjerna är nu öppna för kommentarer

Finansministeriet
18.1.2021 13.15
Pressmeddelande

Huvudsyftet med API-riktlinjerna (Application Programming Interface) är att skapa gemensamma principer för utvecklandet av programmeringsgränssnitt inom den offentliga förvaltningen. Riktlinjerna kan nu kommenteras öppet på tjänsten dinasikt.fi. Sista dagen att kommentera riktlinjerna är den 31 januari 2021.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har det ställts som mål att primär öppen källkod ska främjas i offentliga informationssystem och vid upphandlingen av dem. Ett mål är dessutom att genom lag reglera skyldigheten att i första hand förutsätta öppna gränssnitt när offentliga informationssystem skaffas. Utgångspunkten är att de offentliga aktörerna ska öppna de offentliga gränssnitten, om det inte finns någon särskild orsak att ha dem stängda.

Finansministeriets projekt Utnyttja och öppna information har som mål att främja användningen av information och funktioner på ett enhetligt sätt i första hand genom programmeringsgränssnitt (API). Med hjälp API-riktlinjerna ska det skapas enhetliga principer för API-utvecklingen inom och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Utkasten till riktlinjer kan kommenteras i tjänsten dinasikt.fi 18.1–31.1.2021. API-riktlinjerna och målet för dem kommer att uppdateras och preciseras baserat på kommentarerna och annat källmaterial. Beredningen av riktlinjerna har gjorts i tätt intressentgruppssamsarbete med olika aktörer.

Beredningen av anvisningarna för verkställandet av riktlinjerna inleds på våren 2021. Anvisningarna för verkställandet ska ge ett praktiskt orienterat stödmaterial som underlättar ibruktagandet. Intressentgrupperna har flera möjligheter att kommentera både de API-riktlinjer som är under beredning och de anvisningar för verkställande som blir klara i slutet av 2021.

Ett preliminärt utkast till API-riktlinjer och målen för riktlinjerna presenteras på en digital kickoff den 9 februari kl. 12–15.30. I utkastet som presenteras på kickoffen kommer alla kommentarer som kommit in till och med tidpunkten för kickoffen att beaktas.

Mer information: Miina Arajärvi, specialsakkunnig, miina.arajarvi(at)vm.fi, tfn 02955 30646

Finansministeriet Offentliga förvaltningens ICT