Hyppää sisältöön
Media

Asetukset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta lausunnoille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2022 11.49
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla annettavista valtioneuvoston asetuksista. Lausuntoaika on 14.11.–2.12.2022.

Asetuksessa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta säädetään tarkemmin

 • kunnan laskennallisten kustannusten ja lisäosien perushinnoista vuodelle 2023
 • syrjäisyysluvun määräytymisperusteista
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteista
 • kuntien peruspalvelujen hintaindeksistä
 • verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista
 • kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittamisesta  
 • siirtolaskelmissa huomioon otettavista verotuloista.

Asetuksessa hyvinvointialueiden rahoituksesta säädetään tarkemmin 

 • hyvinvointialueiden hintaindeksin laskennasta
 • rahoituksen määräytymistekijöiden perushinnoista vuodelle 2023
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen indikaattoreista, niiden painokertoimista sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista
 • pelastustoimen rahoituksen riskiruutujen riskitason laskennasta sekä riskikertoimen tekijöistä ja niiden painokertoimista. 

Kuntien takautuvia palkkaharmonisaatiokustannuksia koskeva sääntely

Asetusluonnoksiin sisältyvät myös säännökset, joiden perusteella kuntien tilinpäätöksiin sisältyvät, takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset otetaaan huomioon, kun kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmia tarkistetaan vuonna 2023. 

Tarkoituksena on, että laskelmissa otetaan huomioon kunnan vuosille 2021 ja 2022 kuluiksi kirjaamat takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset siten, että siirtyvä palkkakustannus vastaa yhden vuoden suoriteperusteisia palkkakustannuksia. Tällöin takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset eivät aiheuta kertaluonteisia piikkejä tarkasteltaviin kunnan palkkakustannuksiin tai vääristä kunnilta hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia. 

Kuntien ja kuntayhtymien on toimitettava viimeistään 30. kesäkuuta 2023 valtiovarainministeriölle tiedot takautuvista palkkaharmonisaation kustannuksista ja niiden kirjausten perusteista sekä tuomioistuimen päätöksestä tai sitovasta sopimuksesta, johon takautuvien kustannusten maksaminen perustuu.

Lausuntokierros 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 2.12.2022 Lausuntopalvelussa.

Asetukset on tarkoitus antaa vuoden 2022 lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesitykseen liittyvät, kuntien ja hyvinvointialueiden uusia ja laajenevia tehtäviä koskevat esitykset. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2023.

Lisätiedot:
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Finanssineuvos Ville Salonen, puh. 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi (palkkaharmonisaatio)