Hyppää sisältöön
Media

Työryhmän ehdotus
Automaattisessa päätöksenteossa on turvattava virkavastuu ja hyvän hallinnon toteutuminen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2022 10.56
Tiedote

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että tiedonhallintalakiin lisätään säännökset automaattisten päätöksentekoprosessien kehittämisestä, käyttöönottamisesta ja valvonnasta. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että digipalvelulaissa selkeytetään hallinnon asiakkaille neuvontaa antavien chatbottien sääntelyä.

Työryhmän ehdotuksen tavoitteena on ratkaista hyvän hallinnon vaatimusten täyttymiseen sekä virkavastuun, läpinäkyvyyden ja valvonnan toteutumiseen liittyvät kysymykset, kun julkinen hallinto hyödyntää automaattista päätöksentekoa. 

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa, että viranomaisen on muun muassa dokumentoitava automaattisen päätöksentekoprosessin kehittäminen riittävän kattavasti, varmistettava automaattisen päätöksenteon vaatimustenmukaisuus sekä tiedotettava automaattisesta päätöksenteosta. Viranomaisen olisi myös valvottava automaattista päätöksentekoa ja sen laatua.

Koska automaattisen päätöksenteon laajempi käyttöön ottaminen asettaa uudenlaisia riskejä viranomaisten toiminnalle, tiedonhallintalakiin ehdotetaan viranomaisia koskevaa velvoitetta varautua häiriötilanteisiin sekä tiedottaa niistä. 

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että viranomaisen on annettava hallinnon asiakkaalle ratkaisun perusteena olevat tiedot silloin, kun päätös on tehty automaattisesti eikä tietoja muutoin anneta.

Työryhmän mukaan myös niitä edellytyksiä, joilla viranomainen voi antaa asiakkaille neuvontaa palveluautomaation (ns. chatbotit) avulla, on tarkennettava. 

Työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa oikeusministeriölle ja valtiovarainministeriölle 15.3.2022. Oikeusministeriön asettama työryhmä on laatinut aiemmin mietinnön automaattisen päätöksenteon sallivasta hallintolain sääntelystä. Työryhmien ehdotukset yhteen sovitetaan yhteiseksi hallituksen esityksen luonnokseksi. Oikeusministeriö lähettää yhteen sovitetun luonnoksen hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle myöhemmin.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)gov.fi
Työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Antti Helin, puh. 02955 30609, antti.helin(at)gov.fi 

Korjattu 17.3.2022: Poistettu virheellisenä virke "Myös automaattisen ratkaisun määritelmää on syytä tarkentaa."