Hyppää sisältöön
Media

Kuntaministeri Sirpa Paatero:
Dialogeilla rakennetaan luottamusta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2022 12.00
Kolumni
Sirpa Paatero.

Kansalaisten osallisuuden edistäminen on monissa maissa vaikeaa. Tavoitteena on saada erityisesti niiden ääni kuuluviin, joiden ääni yhteiskunnassa muuten jää usein paitsioon. Silti onnistumiset ovat edelleen liian harvassa. Suomen dialogitkaan eivät ole mikään kaiken autuaaksi tekevä keino, mutta ne ovat kuitenkin uusi sosiaalinen innovaatio, joka on osoittanut myös jo toimivuutensa.

Osallistuin kansainvälisen avoimen hallinnon kumppanuushankkeen (Open Government Partnership) ministerikokoukseen lokakuun puolivälissä. Siellä Suomen työ poikkeusajan dialogeista kansallisten dialogien luomiseen nähtiin kirkkaana valopilkkuna maailmassa, jossa muuten työ avoimuuden ja demokratian eteen ei kaikkialla ole menossa oikeaan suuntaan. 

Dialogit erityisen tärkeitä kriisitilanteissa

Dialogien idea on yksinkertainen: kutsua ihmiset yhteen jakamaan kokemuksiaan, kuuntelemaan toisiaan ja pohtimaan sitä, mikä juuri nyt on tärkeää. Poikkeusajan dialogeista ja tänä keväänä järjestetyistä demokratian puolustuksen dialogeista tiedämme, että tällaiset dialogit voivat vahvistaa kriisitilanteessa ihmisten luottamusta toisiinsa ja antaa vaikeina aikoina valoa tulevaisuuteen. 

Poikkeusajan dialogien ja demokratian puolustuksen dialogien pohjalta on luotu kansallisten dialogien malli. Sisäministeriön loka-marraskuussa järjestämät #Maahanmuuttodialogit toimivat kansallisten dialogien pilottina. Lähes 80 eri järjestäjää on ollut mukana järjestämässä näitä maahanmuuttodialogeja. Uusi tapa toi mahdollisuuden tavoittaa myös niitä ihmisiä ja ryhmiä, jotka eivät muutoin osallistuisi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Demokratian puolustuksen dialogien yli 500 osallistujista 80 prosenttia ei ollut osallistunut aiemmin vastaavaan.

Myös poliitikot mukaan dialogeihin

Poikkeusajan dialogien osallistujilta tuli myös vahva toive, että poliitikot osallistuisivat näihin dialogeihin. Marraskuussa toteutetaan 15 järjestäjän voimin jatkokeskustelu, joissa kussakin dialogiryhmässä on mukana poliitikko. Näissä Mitä voimme oppia kriiseistä? -dialogeissa avataan mahdollisuus yhteiseen dialogiin kansalaisten ja päättäjien kesken. Oli hienoa päästä myös itse kokemaan mallin toiminta käytännössä, kun osallistuin tällaiseen dialogiin. 

Kansallisten dialogien mallissa tärkeää on riippumattomuus ja pitkäjänteisyys. Siksi kansallisten dialogien aiheenvalintakin on yhteinen – se ei tule hallitukselta eikä yksittäiseltä ministeriöltä tai toimijalta, vaan se valitaan yhteisesti. Myös dialogeista tehdyt yhteenvetoraportit ovat olleet ja tulevat olemaan kaikkien käytettävissä. Ne palvelevat niin kulloistakin päätöksenteon valmistelua valtioneuvostossa kuin koko muuta yhteiskuntaa. 

Ennen kaikkea kyse on kuitenkin kaikkien tärkeimmästä oikeusvaltion ytimestä: avoimuuden ja demokratian vahvistamisesta. Tällaisina aikoina, kun Euroopassa käydään sotaa ja ääriliikkeet voimistuvat, tarve näiden arvojen vaalimiselle korostuu aivan erityisellä tavalla. Demokratian on kyettävä uudistumaan ja on löydettävä uusia, täydentäviä keinoja perinteisten osallistumisen tapojen rinnalle. Demokratian on säilytettävä hyväksyttävyytensä vaikeidenkin aikojen läpi myös tulevaisuudessa. 

Sirpa Paatero
kuntaministeri

Hallintopolitiikka Sirpa Paatero