Hyppää sisältöön
Media

EU-tillsynsmyndighet rekommenderar att Finland begränsar hushållens skuldsättning

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2019 19.07
Pressmeddelande

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar att Finland begränsar hushållens maximala skuldbelopp i förhållande till inkomsterna.

Korrigerat 26.9. Fastighet har ersatts med reala tillgångar i kapitlet om lånetak.

I Finland tillämpas i dagsläget ett lånetak, vilket betyder att bostadslånet får vara högst 85 procent av det gängse värdet för säkerheterna då lån beviljas. Systemrisknämnden rekommenderar att man i fortsättningen endast räknar de reala tillgångar som garanterar lånet som säkerhet. Den maximala lånetiden borde också kunna begränsas.

Systemrisknämnden rekommenderar också ett helt nytt instrument för begränsning av hushållens skuldsättning. Den maximala skuldkvoten föreslås definiera hur mycket ett hushåll får ha skuld i förhållande till de årliga inkomsterna.

Det nya instrumentet skulle förutsätta ändringar i den nationella lagstiftningen. Nämnden rekommenderar att Finansinspektionen redan nu skulle tillämpa den maximala skuldkvoten på ett icke-bindande sätt på nya bostadslån, om det bedöms att låntagaren inte klarar av att sköta lånet under ogynnsamma förhållanden.

Orsaken till rekommendationen är oron över hushållens skuldsatthet som ökar kontinuerligt. Ökningen beror delvis på utnyttjandet av bostadsaktiebolagslån.

Systemrisknämnden noterar i sin rekommendation att Finland redan vidtagit åtgärder i syfte att minska på sårbarheterna. Finland har till exempel skärpt lånetaket, tagit i bruk en systemriskbuffert och stegvis avvecklat rätten att dra av räntorna på bostadslån.

Arbetsgrupp lägger fram förslag

Finland instämmer i sitt bemötande i oron om hushållens skuldsättning. I bemötandet hänvisas till ett arbetsgruppsarbete som finansministeriet inlett redan tidigare, och där man utreder begränsandet av hushållens skuldsättning.

Finansministeriet publicerar arbetsgruppens rapport den 1 oktober.

Systemrisknämndens pressmeddelande

Finlands bemötande

En arbetsgrupp ska utreda sätt att dämpa hushållens skuldsättning (pressmeddelande 31.8.2018)

Finland varnades om finansieringssystemets sårbarhet (pressmeddelande 28.11.2016)

Ytterligare information:

Leena Mörttinen, arbetsgruppens ordförande, överdirektör, tfn 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi