Hyppää sisältöön
Media

EU-valvoja suosittelee Suomelle kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2019 19.07
Tiedote

Suomen tulisi rajoittaa kotitalouden lainojen enimmäismäärää suhteessa tuloihin, suosittelee Euroopan järjestelmäriskikomitea.

Korjattu 26.9. lainakattoa käsittelevään kappaleeseen kiinteistön tilalle reaaliomaisuus.

Suomessa on nykyisin käytössä lainakatto, jonka mukaan asuntolainan määrä saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. Järjestelmäriskikomitea suosittelee, että jatkossa lainakaton määritelmässä vakuudeksi luettaisiin ainoastaan lainaa turvaavaa reaaliomaisuus. Lisäksi enimmäislaina-aikaa tulisi voida rajoittaa.

Järjestelmäriskikomitea suosittelee Suomelle myös kokonaan uutta välinettä kotitalouksen velkaantumisen rajoittamiseksi. Enimmäisvelkasuhde määrittelisi, kuinka paljon kotitaloudella saisi olla lainaa suhteessa vuosituloihin.

Uusi väline edellyttäisi muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Komitea suosittelee, että Finanssivalvonta soveltaisi enimmäisvelkasuhdetta ei-sitovasti jo nyt uusissa asuntolainoissa, jos lainanottajan ei arvioitaisi pystyvän hoitamaan lainaa epäsuotuisissa olosuhteissa.

Suosituksen syynä on huoli kotitalouksien velkaantumisesta, joka on jatkanut kasvuaan. Kasvu johtuu osin taloyhtiölainojen käytöstä.

Järjestelmäriskikomitea panee suosituksessaan merkille, että Suomi on jo ryhtynyt toimiin haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Suomi on esimerkiksi kiristänyt lainakattoa, ottanut käyttöön järjestelmäriskipuskurin ja purkanut asteittain asuntolainojen korkovähennysoikeutta.

Työryhmä tekee ehdotuksia

Suomi yhtyy vastineessaan huoleen kotitalouksien velkaantumisesta. Vastineessa viitataan valtiovarainministeriön jo aiemmin käynnistämään työryhmätyöhön, jossa selvitetään kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista.

Valtiovarainministeriö julkistaa työryhmän raportin 1. lokakuuta.

Järjestelmäriskikomitean tiedote

Suomen vastine

Työryhmä selvittämään kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista (tiedote 31.8.2018)

Suomea varoitettiin rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudesta (tiedote 28.11.2016)

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Mörttinen, puh. 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi