Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallinto uudistuu, uudistuuko johtaminen?

7.6.2019 8.18
Kolumni
Ari Holopainen.

Näin otsikoi professori Markku Temmeksen johtama arviointiryhmä raporttinsa vuosituhannen alussa (VM 4/2001). Valtiovarainministeriön vastaus on ollut tukea sekä hallinnon että johtamisen uudistumista. Näkemyksemme on, että hyvällä johtamisella ja osaavalla sitoutuneella henkilöstöllä luodaan edellytykset hallinnon toiminta- ja palvelukyvylle ja viime kädessä koko suomalaisen yhteiskunnan menestykselle ja hyvinvoinnille.

Jatkuvuutta ja muutosta

Hyvä hallinto edellyttää samanaikaisesti sekä jatkuvuutta että muutosta. Hallinnossa on paljon arvokasta, joka kannattaa säilyttää. Pysyvään perustaan kuuluu ennen kaikkea vahva yhteinen arvopohja, jossa korostuvat sekä perinteiset hyvän hallinnon periaatteet, että ammattimaisen johtamisen vaatimukset, kuten tuottavuus- ja laatuvaatimukset sekä asiakaskeskeisyys. Lähtökohtana on, että johtajat valtionhallinnossa ovat sekä hallituksen että kansalaisten palveluksessa. Heidän toimintaansa kehystävät julkisen johtamisen erityispiirteet, kuten julkisen talouden ja varojen käytön reunaehdot, lainsäädäntö ja kansalaisten oikeusturva sekä hallinnon avoimuus ja julkisuusvaatimus.

Valtiovarainministeriö edistää hallinnon uudistumista ja hyvää johtamista kehittämällä hyviä johtajia ja tukemalla heitä heidän työssään. Kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkumoon kuuluvat muun muassa valtioneuvoston yhtenäisyyden ja poikkihallinnollisten toimintatapojen vahvistaminen, hyvien johtamiskäytäntöjen ja työkalujen edistäminen, johtajien liikkuvuuden edistäminen sekä valmennuskokonaisuudet ja verkostoitumisen tuki.

Julkisen johtamisen maamerkit 2023

Maailma muuttuu, hallinnon ja meidän kaikkien on muututtava. Yhteiskunnallisten ilmiöiden laajuus ja moninaisuus pakottavat julkiset johtajat tekemään työtään ristiriitaisten paineiden alaisina. Rohkeaa johtajuutta ja vastuullisuutta kysytään muun muassa tilanteissa, joissa pitää huolehtia toiminnan jatkuvuudesta ja samanaikaisesti olla muutosjohtaja, samoin tilanteissa, joissa pitää vastata organisaation toiminnasta ja samalla sitoutua valtionhallinnon yhteisiin tavoitteisiin. Hyvät johtajat mahdollistavat inhimillisten voimavarojen vapautumisen sekä verkostoissa että työyhteisöissään. Perustan tälle luovat johtajien oma hyvinvointi, henkinen kypsyys ja hyvä itsetuntemus.

Valtiovarainministeriö on ennakoinut julkisen johtamisen muutostekijöitä ja maamerkkejä vuoteen 2023. Johtajilta odotetaan toimintatapojen uudistamista hyödyntäen tietoa ja uutta teknologiaa, myös tekoälyä. Vuorovaikutus, kumppanuudet ja luottamus eri toimijoiden välillä on nähtävä selvemmin johtamisen voimavaroina. Tämä merkitsee myös sitä, että julkishallintoa ja johtamista kehitetään aikaisempaa enemmän kokonaisuutena yli sektorirajojen.

Taustatukea tälle työlle antavat myös kansainväliset esimerkit ja OECD:n tuore suositus julkisen hallinnon johtajuuden ja kyvykkyyksien kehittämisestä. Ennen kaikkea sitä vahvistaa uskomme siihen, että hallinto uudistuu, vain jos johtaminen uudistuu.

Ari Holopainen

Finanssineuvos
@HolopainenAri

Hallintopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa.

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana